גדולי הדור בכותל המערבי ערב ר"ה תשע"ד

מעמד גדולי הדור בכותל המערבי ארבע שעות לפני ראש השנה תשע"ד על תורמי צדקה לועד הרבנים שיזכו לכתיבה וחתימה טובה שנה טובה ומתוקה