חדשות ועד הרבנים
כ"ח אייר התשע"ד 28.05.2014

ביום המסוגל ער”ח סיון יתקיים מעמד תפילה אדיר ע”י מרנן ורבנן גדולי הדור שליט”א בציון השל”ה בטבריה, להעתיר ב”תפילת השל”ה” על תורמי ועד הרבנים להצלחת הצאצאים

המשך קריאה >
כ"ח אייר התשע"ד 28.05.2014

בערב שבועות כל כלל ישראל מקיימים את סגולת רבי חיים פאלאג’י לתרום 104 ש”ח לעניים הגונים, והוא סגולה לחשוכי בנים ולקרב הגאולה.
באופן מיוחד יערכו שלוחי ועד הרבנים 40 ימי תפילה ב”בית השונמית” המסוגל להיפקד בזרע של קיימא (עפ”י הסטייפלר זצוק”ל) החל מערב חג השבועות ועד י”ד תמוז תשע”ד

המשך קריאה >
כ"ח אייר התשע"ד 28.05.2014

מרנן ורבנן גדולי הדור שליט”א יעתירו עבור תורמי ועד הרבנים בעת הרצון המסוגל ל”ניסים רפואיים” קריאת עשרת הדברות בחג השבועות, כפי שגילה מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל שבכל שנה בעת ‘עשרת הדברות’ מתעורר הנס של “נתרפאו כל החולים” שהיה בעת מתן תורה.

המשך קריאה >
כ"ח אייר התשע"ד 28.05.2014

הם מרגישים כמה שזה מחייב. כובד האחריות כמעט מכופף אותם פיזית, והשמות עליהם הם מבקשים, כל שם עם בקשתו הפרטית, תובעים מהם להכניס עוד ועוד רגש, עוד ועוד התקרבות לקב”ה בתפילה. הם ערכו את הסגולה, מאה וארבע פרוטות לצדקה כפי דבריו של רבי חיים פאלאג’י זיע”א, וזיכו את הצדקה לתלמידי החכמים הענווים והעניים שנתמכים על ידי הועד.

באשמורת הבוקר של חג השבועות יצאו השליחים שלנו שוב, על אף הגשם הכל כך חריג בעונה זו. אבל כשהגיעו לשונם היה נראה כי אין סיכוי.

המשך קריאה >
כ"ב אייר התשע"ד 22.05.2014

רק לדקה, נחליק עשרים שנה קדימה, לשנת ה’ אלפים תשצ”ד. ננסה לדמיין את עצמנו מבוגרים בשני עשורים ואת הילדים שלנו, בוגרים, אבות ואולי כבר סבים בעצמם.

איך הם יראו בעוד עשרים שנה? אלו פנים יהיו לנכדים שלנו? במה יעסקו, סביב מה תמוקד תשומת ליבם והגיגיהם? כמה תעניין אותם התורה הקדושה, ולהבדיל – כמה ימשכו לדברים של חולין?

המשך קריאה >