חדשות ועד הרבנים

תיעוד מרטיט: שלוחי ועד הרבנים בתפילה בקברי מרדכי ואסתר

י"ז אדר ב' התשע"ט 23.03.2019

אשריכם תורמי ועד הרבנים.
.

זכיתם לתפילה נדירה ומרטיטה ביום הנשגב והמסוגל “תענית אסתר” בקברי מרדכי ואסתר שבשושן הבירה, כיום המדאן שבאירן, שלוחי ועד הרבנים יצאו לדרכם כשבידם רשימת השמות שלכם, תורמים נכבדים, ורשימת הבקשות האישיות.

אשריכם תורמי ועד הרבנים.

.

זכיתם לתפילה נדירה ומרטיטה ביום הנשגב והמסוגל “תענית אסתר” בקברי מרדכי ואסתר שבשושן הבירה, כיום המדאן שבאירן, שלוחי ועד הרבנים יצאו לדרכם כשבידם רשימת השמות שלכם, תורמים נכבדים, ורשימת הבקשות האישיות.

.

תחילה אמרו השלוחים את סדר הסליחות לתענית אסתר ששם מתפללים “כבימי מרדכי ואסתר הושעת בניך”, ו”מי שענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה הוא יעננו”, לאחר מכן עמדו שעה ארוכה ברטט של קדושה והזכירו את כל שמות התורמים, שם שם והבקשה האישית, ובוודאי שבקעו רקיעים, ועשו רעש בשמים כהבטחת ה’קב הישר’, וכל אחד מהתורמים יזכה במהרה לראות את ישועת ה’ כי קרובה לבא, אמן!

.