חדשות ועד הרבנים

בעת קריאת עשרת הדברות

א' סיון התשע"ז 26.05.2017

תורמי ועד הרבנים יזכו לתפילת המיוחדת של גדולי הדור שליט"א בעת קריאת עשרת הדברות בחג השבועות על החולים שיתרפאו ועל הבריאים שלא יחלו. כסגולת מרן הגרי”ש אלישיב זצוק”ל: שהוא העת רצון לבקש ולהיוושע ברפואה שלימה כמו שהיה במעמד הר סיני אשר נתרפאו כל החולים.

סיפר מרן הגר"י זילברשטיין שליט"א: "כשמרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל הלך פעם לבקר חולה ציין באוזני החולה: שכמו שבעת מתן תורה מובא בחז"ל שכל החולים נתרפאו, כך מתחדשת השפעה זו בכל  שנה ושנה. ואפשר לבקש מהקב"ה רפואה שלימה על כל סוגי המחלות שבזמנים רגילים יתכן שלא היתה להן רפואה".

שאל החולה את מרן הגרי"ש זצוק"ל: אימתי בחג השבועות אפשר לזכות לזה?  והשיב מרן זצוק"ל:  "בשעה שקורין עשרת הדברות!"

 

מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל גילה לנו את הרגע הנכון בו אפשר להירפא מכל המחלות – כולל חולאים שבזמנים רגילים לא תהיה להם רפואה! כאן, מעל ספר התורה הפתוח…

 

מרנן ורבנן ענקי תורה שליט"א יברכו ויתפללו עבור החולים שיתרפאו והבריאים שלא יחלו בשעת רצון של קריאת עשרת הדיברות. מנחילי תורה, שרי תורה, אלו שהתורה איוותה לה משכן אצלם- יאצילו עלינו את הברכה העצומה שבמעמד הר סיני.

 

כאן פותח הקדוש ברוך הוא את אוצרותיו של המלאך רפאל ומרפא אותנו הוא בעצמו, הכל יכול! זהו הרגע שמקים חולים אנושים ממיטת חוליים, שפוקח עיני עיוורים, שמעלים גידולים ממאירים, שמרפא לבבות שבורים ומנפיק תוצאות מרגיעות בבדיקות!

 

ברגעים האלה יכנסו תורמי ועד הרבנים אל קודש הקודשים. פנימה, קרוב-קרוב, הכי קרוב לתורה שניתנה בסיני. ברגעים האלה ייקחו אותנו גדולי הדור איתם לדרגה הרוחנית שהם מעפילים אליה, לשרעפים שלהם, שרי התורה, במסירת עשרת הדיברות משמים, כדי שההשפעות והניסים מאותו מעמד יחולו גם עלינו.

שלחו כעת את שמותיכם לתפילת גדולי הדור בעת קריאת עשרת הדברות