מרן הגר"ש ואזנר בעל שבט הלוי זצוק"ל

מכתבו של מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר בעל שבט הלוי זצוק"ל על ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק:

 

ועד הרבנים לעניני צדקה באה"ק – הוא זכות עצום להגן על ארץ הקודש מפני שעות לא טובות המתרגשות לבא לעולם – וצדקה עשה ה' עמי כי נפל בגורלי להיות שותף נאמן למצוה דרבים ורבה הזכות אשר אין ערוך אליה בזכותה וסגולתה

מצפה לישועת ה'

שמואל הלוי ואזנר

מכתב הרב ואזנר לועד הרבנים