40 ימי תפילה בכותל המערבי ע"י גדולי הדור בעצמם

כ"ה אב התשע"ח 06.08.2018