40 ימי תפילה בקבר הרב אלישיב

כ"ב תמוז התשע"ז 16.07.2017