כנס גדולי הדור באולמי בית ישראל עבור ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק

י"ט תמוז התשע"ד 17.07.2014