הגאון הגדול הרב מתתיהו סלומון שליט"א

י"ג חשון התשע"ה 06.11.2014