גדולי הדור תורמים לועד הרבנים

י"ג חשון התשע"ה 06.11.2014