פגישת מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל ומרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל לועד הרבנים

י"ט תמוז התשע"ד 17.07.2014