קרן "ואכלו אביוני עמך": ארבע אמות בארץ ישראל משלכם, גם לקיים שמיטה וגם להאכיל ילדים רעבים - ועד הרבנים

קרן "ואכלו אביוני עמך": ארבע אמות בארץ ישראל משלכם, גם לקיים שמיטה וגם להאכיל ילדים רעבים
מספר קרן: 7777

500,000 ₪
  • 6,391 ₪ גויסו
  • 7 ימים נותרו
  • 34 Donors

שמיטה תשפ"ב בפתח.

מצד אחד כולנו מתרגשים עם השמיטה כולנו רוצים לשמור שמיטה, ומצד שני ישנם אלפי ילדים רעבים שמחכים לתרומה שלכם!

בועד הרבנים החליטו להרים את הכפפה ולשלב את שניהם.

בחלקת השדה שבחדרה ישתתפו כל אותם נדיבי עם האוהבים את מצוות התורה ואשר יעשו הכל כדי לזכות בעוד מצוה ועוד מצוה.

בפרט מצוה נדירה שעליה יש לנו הבטחה מפורשת "וציויתי את ברכתי".

כולנו קונים כעת חלקת אדמה של ד' אמות בארץ ישראל

ד' אמות אלו – יהיו שלנו!

ד' אמות אלו  – יזכו אותנו בברכה הנדירה!

קנו כעת זכות נצח ארבע אמות בארץ ישראל לשנת תשפ"ב

כל הכסף שיכנס הולך ישירות להאכלת אלפי ילדים עניים הממתינים לתרומה שלכם!

– – –

השמיטה – כך מגלים חז"ל, שומרת על זכות קיומנו כעם בארץ ישראל, ובזכותה אנו עתידים להיגאל ולשוב לנחלת אבותינו.

וכך כתוב במדרש אגדה: "רצה הקדוש ברוך הוא בישראל, ונתן להם ארץ חמדה… אמר הקדוש ברוך הוא: זרעו שש והשמיטו שביעית, כדי שתדעו שהארץ שלי, ואני נתתיה לכם מורשה…"

והשנה – השנה גם אנחנו שומרי שמיטה!

גם אנחנו זכאים לכל הטוב הזה! גם אנחנו מובטחים בשפע האלוקי השמור לגיבורי הכח! יש לנו חלקת אדמה בארץ ישראל ששובתת מכל מלאכה. יש לנו חלק ונחלה במצווה הכבירה הזו – בפועל, בקרקע שלנו!

שנזכור את צער העני

במצוות השמיטה אנחנו מכריזים על בעלותו של אלוקים על הארץ. שש שנים חורשים, זורעים, משקים וקוצרים יבולים יפיפיים בסיפוק עצום, ובשנה השביעית אנחנו מכניעים את עצמנו, מפקירים את האדמה שלנו ומעידים כי בורא עולם, ורק הוא, אדון על כל הארץ.

ויש עוד פן למצוות השמיטה: שיכיר העשיר בצער העני. שנחוש, מעט שבמעט, באוזלת היד ותחושת הנזקקות של עניי ועד הרבנים.

"רצה השם יתברך שיהיו שווים עניים ועשירים" – כך כתוב בספר 'צרור המור' לרבי אברהם סבע זיע"א. "כי העני כל ימיו מכאובים כי אין לו מה לאכול, ועיניו נשואות לשמים וחייו תלויים לו מנגד. והעשיר כל ימיו בשמחה וטוב לב במשתה תמיד, ובעושרו וברוב לבבו שוכח העני ואינו יודע במכאוביו.

ולכן, רצתה התורה להביא שנת השמיטה… באופן שאפילו העשיר נושא עיניו לשמים, ואומר מה אוכל ומה אשתה – כדי שידע ויזכור צער העני."

 וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו עם מצוות השמיטה שלנו. אנחנו משביתים את האדמה ובד בבד מקיימים את מהות המצווה ותורמים לעניים. בשמיטה שלנו אנחנו מצילים חולים שחייהם תלויים מנגד, מאכילים ילדים רעבים ונותנים עוד כח ועוד תקווה לאחים שלנו.

בקיום השמיטה אנחנו זוכרים את צער העניים, בדיוק כמו שרצתה התורה הקדושה. משתתפים איתם, תומכים בהם, וזוכים לכל הברכות השמורות לשומרי שביעית – – –

 מרן הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א שביקש לסדר את כל ההיבטים ההלכתיים על הצד המהודר ביותר וכן הורה לרשום בנסח הטאבו של הקרקע בחדרה כי כל מי שיתרום לטובת עניי ועד הרבנים יהיה לו חלק בבעלות הקרקע שתשבות!

וכן אמר:

"אין שום ספק שמי שיתרום לזה הוא יהיה שותף בגאולת ישראל בביאת משיח צדקינו ואין שום זכות יותר גדולה מהדבר הזה"

בתרומה של 360 ₪ תוכלו לקיים מצוות שמיטה בהידור ותזכו על הדרך לתמוך באלפי משפחות עניות שרעבות ללחם!

חלקת האדמה בחדרה

כל הקניינים על הקרקע והתנאים ההלכתיים נעשים בהדרכת הפיקוח ההלכתי של מרן הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א.

אנונימי

פורסם - 06/09/2021

תזכו למצוות שנה טובה לכל בית ישראל

אנונימי

פורסם - 05/09/2021

אליהו יהודה בן רות ושרה מילכה בת חיה אסתר לשלום בית

אנונימי

פורסם - 05/09/2021

ב׳סד לשנה טובה תכתב ותחתם לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

אנונימי

פורסם - 01/09/2021

להצלחת ראובן בן סוליקה ולרפואת רחל בת זולייט

אנונימי

פורסם - 01/09/2021

יישר כוחכם

אנונימי

פורסם - 01/09/2021

לז

אנונימי

פורסם - 01/09/2021

תודה על הזכות

אנונימי

פורסם - 01/09/2021

לשם שמיים, למען הגאולה השלימה והאמיתית שתבוא בכל יום וכן למען משיח צדקנו בן דוד שהקב"ה ייתן לו כוחות לגאולנו במהרה

אנונימי

פורסם - 01/09/2021

לגאולת עי"ש וביאת משיח צדקינו בחסד ורחמים בקרוב ממש

חיים ויסמאן

פורסם - 31/08/2021

כתיבה וחתימה טובה לכל המפשחה
מנחם-מנדל יעקובוביץ

תרם 36 ב 12.09.2021 13:39

אנונימי

תרם 400 ב 09.09.2021 01:03

אנונימי

תרם 15 ב 06.09.2021 17:17

אנונימי

תרם 18 ב 06.09.2021 14:27

אנונימי

תרם 20 ב 06.09.2021 13:40

יואל בן שיטרית

תרם 360 ב 06.09.2021 12:29

Samuel Stern

תרם 360 ב 06.09.2021 10:54

אנונימי

תרם 22 ב 06.09.2021 10:32

אנונימי

תרם 36 ב 06.09.2021 09:51

אנונימי

תרם 18 ב 05.09.2021 22:12

אנונימי

תרם 360 ב 05.09.2021 21:58

אנונימי

תרם 360 ב 05.09.2021 18:04

אנונימי

תרם 180 ב 05.09.2021 17:40

אנונימי

תרם 36 ב 05.09.2021 17:20

אנונימי

תרם 50 ב 04.09.2021 21:50

תרם 30 ב 04.09.2021 13:21

אנונימי

תרם 360 ב 02.09.2021 19:36

אנונימי

תרם 360 ב 02.09.2021 09:21

יהונתן עז דרורי

תרם 360 ב 02.09.2021 07:03

אנונימי

תרם 360 ב 01.09.2021 22:28

אנונימי

תרם 200 ב 01.09.2021 21:09

אנונימי

תרם 360 ב 01.09.2021 20:43

אנונימי

תרם 360 ב 01.09.2021 19:34

אנונימי

תרם 360 ב 01.09.2021 12:21

אנונימי

תרם 360 ב 01.09.2021 10:20

אנונימי

תרם 72 ב 01.09.2021 09:18

רפאל אשר

תרם 20 ב 31.08.2021 22:33

moshe greif

תרם 10 ב 31.08.2021 19:23

אנונימי

תרם 18 ב 31.08.2021 09:30

חיים ויסמאן

תרם 150 ב 31.08.2021 01:32

אנונימי

תרם 10 ב 30.08.2021 20:26

אנונימי

תרם 360 ב 30.08.2021 18:21

אנונימי

תרם 10 ב 30.08.2021 18:08

Kfir Lavi

תרם 360 ב 30.08.2021 18:04