15 יתומים בתוכם ילדה נכה: מרת חוה סערל יהודית שטרן ע"ה שנפטרה מהמחלה הנוראה
מספר קרן: 5262

500,000 ₪
  • 94,416 ₪ גויסו
  • 11 ימים נותרו
  • 697 Donors

שבועיים אחרי חתונת בנה צבי שיחי' נצחה המחלה הנוראה את גיבורת הרוח מרת חוה סערל יהודית שטרן ע"ה.

את כל חייה הקדישה למען הזולת, לחזק לתמוך ולסייע, יהודית שטרן היתה תמיד בצד שנותן, היא לא היתה צריכה כלום לעצמה, את הכל למען הזולת, וכך גם חינכה את משפחתה הגדולה בדירה צנועה ברחוב חיי אדם בירושלים, דירה קטנה אך נקיה ומסודרת להפליא, ילדיה המחונכים לשם ולתפארת פיארו כל מקום שהיו שם.

ומנגד בעלה הגאון רבי חיים שטרן שליט"א יהודי יקר רוח, שאת כל חייו מקדיש למען חינוך בחורי ישראל, חיוכו הסבלני ומידותיו הטובות ומעל הכל גאונותו והתמדתו הנפלאה הם אלו שנתנו לו את העוצמה להקים ולחנך מאות ואלפי תלמידים במוסדות החינוך בהם מכהן עד היום.

את זמנו חילק ושילש רבי חיים בין גידול משפחתו והטיפול בבת החולה, לבין הטיפול באשתו יהודית ע"ה לבין תפקידיו החינוכיים שאת כולם עושה בשלימות.

יהודית שתמיד נתנה את כולה לאחרים, זעקה אלינו ממיטת חוליה והתחננה:

"תראו לעזור לבעלי בגידול היתומים"

"תשמרו על הבית שלי"

אנחנו נשמע את זעקתה, וניתן ליתומים יד תומכת ואוהבת.

נתמוך בהם ונלטף אותם בשעתם הקשה, נגיד להם שדמעותיה של אמם על מיטת חוליה לא נפלו לריק.

בכייה המרטיט של יהודית ע"ה לא היה לחינם, אנחנו ששמענו את זעקתה בקולה האחרון למען ילדיה, נהיה כאן בשבילם!

 

מרים אביגיל

פורסם - 06/08/2020

לזיווג הגון לבן שלי בקרוב.

יוני

פורסם - 03/08/2020

לעילוי נשמת אסתר כהן בת נאווה

מאירה

פורסם - 03/08/2020

תנוחמו מן השמיים

חגית

פורסם - 03/08/2020

תהיו חזקים בעזרת ה'

חגית

פורסם - 03/08/2020

תהיו חזקים בעזרת ה'

נפתלי

פורסם - 02/08/2020

בזכות ר' דוד מינצברג, לכבודו של הרב בעל הרגש, בשורות טובות

יונה

פורסם - 02/08/2020

לע"נ הרב אליעזר ב"ר אריה

הילה

פורסם - 30/07/2020

המקום ינחם אתכם והיא תשמור עליכם מלמעלה

שמחה

פורסם - 30/07/2020

תנוחמו מן השמים.

קורל

פורסם - 29/07/2020

שלא תדעו עוד צער לעולם תנוחמו משמיים

שי שלום

פורסם - 29/07/2020

מן השמים תנוחמו ,ישעות ונחמות

יובל

פורסם - 29/07/2020

חסדי שמים!

צביה

פורסם - 28/07/2020

שה' יאמר דיי לצרותינו וישלח לנו את משיח צדקינו במהרה.

דיקלה

פורסם - 28/07/2020

תנוחמו מן השמים

שלמה

פורסם - 28/07/2020

משהו קטן להצלת בעלה הגדול פאר כוללנו

נעמי

פורסם - 28/07/2020

לישועת עם ישראל.

נילי

פורסם - 28/07/2020

לרפואת נילי בת יוכבד והצלחת ירון בן נילי בשליחות, הצלחה לאורלי בת חיה לאה וחיה סימה בת אורלי

צפורה

פורסם - 27/07/2020

שנזכה לביאת משיח ולתחיית המתים בב"א

שושי

פורסם - 27/07/2020

המקום ינחם אותם... שלא ידעו צער לעולם

אסתר

פורסם - 27/07/2020

לרפואת אהובה בת גולנר ורדה לזיווג הגון אסתר בת אהובה

דנה

פורסם - 27/07/2020

בבניין ירושלים ננוחם

אביטל

פורסם - 27/07/2020

ת.נ.צ.ב.ה שלא תדעו צער ליבנו איתכם

דבורה

פורסם - 27/07/2020

כל יהודי כואב את כאבכם ויאמר ש' לצרותינו די!!!

אבשלום ותמרה

פורסם - 27/07/2020

המקום ינחם אתכם עם שאר אבלי ציון...

דניאלה

פורסם - 26/07/2020

לעילוי נשמת אבי האהוב והיקר, שגעגועיי אליו עזים יותר ככל שנוקף הזמן

אליהו

פורסם - 26/07/2020

תנחמו מן השמיים והלואי שתאספו בשבילם יותר ממה שצריך

יאיר

פורסם - 25/07/2020

מן השמים תנוחמו ותזכו לראות לתחיית המתים במהרה עוד היום!!!

יאיר

פורסם - 25/07/2020

מן השמים תנוחמו ותזכו לראות לתחיית המתים במהרה עוד היום!!!

דניאלה

פורסם - 24/07/2020

לזכות יצחק צבי בן יונה

אליהו

פורסם - 24/07/2020

שהשם יעזור לעמו ישראל

אורון

פורסם - 24/07/2020

ישועת השם כהרף עין

יאיר

פורסם - 24/07/2020

שיזכו לראות בתחיית המתים במהרה עם כל עם ישראל אמן!!!!

אודליה

פורסם - 24/07/2020

קבלת מס

שמעון

פורסם - 24/07/2020

השם יתן כח ליתומים וינחמו מהשמים

avraham

פורסם - 24/07/2020

לעינ הרהג ר יודל בן הרהג מאיר זצל

יובל

פורסם - 24/07/2020

ה' יסיר מעל עמו ישראל את המגיפה ויאמר די לצרותינו

ישראל חיים

פורסם - 24/07/2020

ישועה ורחמים למשפחה חזרה בתשובה רפואת הנפש וגוף והצלחה של בן ציון ונחמן בני אלישבע רפואת הנפש וגוף והצלחה בחיים וזיווג הגון ליהודית בת אלישבע

Ora

פורסם - 23/07/2020

תנחמו מן השמיים

יצחק זאב

פורסם - 23/07/2020

שהבריאים בישראל לא יחלו והחולים יבריאו ברפואת הנפש והגוף

דורון

פורסם - 23/07/2020

מצטער מאוד בצערכם

דסי

פורסם - 23/07/2020

שלא תדעו עוד צער !

יסמין

פורסם - 23/07/2020

תהיו חזקים! משיח מתגלה תכף ותהיה תחיית המתים ב"ה

רחל

פורסם - 23/07/2020

שיהיה לרפואתה של מרים בריינדל יוטא בת שושנה

מיכאל

פורסם - 23/07/2020

מקווה בצדקה זו לשמח את היתומים מעט בע"ה

R

פורסם - 23/07/2020

לרפואת כל חולי עמו ישראל

ברוך

פורסם - 23/07/2020

חזקו ואמצו ומן השמים תנוחמו

שלומית

פורסם - 22/07/2020

מן השמים תנוחמו

שלומית

פורסם - 22/07/2020

מן השמים תנוחמו

אביגיל

פורסם - 22/07/2020

תנוחמו מן השמים! בשורות טובות!

Nissim

פורסם - 22/07/2020

לקרן 15 יתומים בתוכם ילדה נכה: מרת חוה סערל יהודית שטרן ע"ה

תומר

פורסם - 22/07/2020

שהקב"ה ינחם אתכם וייתן לכם הרבה כוחות

יעל

פורסם - 22/07/2020

משפחה יקרה, יהי רצון שתדעו רק אור וטוב ובריאות איתנה, והרבה הרבה שמחות! מן השמים תנוחמו.

אוהד

פורסם - 22/07/2020

תהיו חזקים חמודים. השם יצלכם.

הדס

פורסם - 22/07/2020

תעמוד מליצת יושר על משפחתה ועל כל עם ישראל

אלי

פורסם - 22/07/2020

שתבוא הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומייד ממש

סיון

פורסם - 22/07/2020

אחדות אחדות אחדות

מיכל וגיא

פורסם - 22/07/2020

למשפחה היקרה והנפלאה, המקום ינחם אתכם ולא תדעו צער

יחיאל

פורסם - 22/07/2020

בשורות טובות!חזקו ואמצו!

דבורה

פורסם - 22/07/2020

בשורות טובות ורק שמחות

תמר

פורסם - 22/07/2020

אלה ברכב ואלה בסוסים.ואנחנו השם ה' נבטח.

משה

פורסם - 22/07/2020

תנוחמו מן השמיים

רחלי

פורסם - 22/07/2020

כאובה עם המשפחה!! מילה אחת נשאר רוצים גאולה!!!!

נפתלי

פורסם - 22/07/2020

כשותף כנה לצערו של ידידי ר'חיים שיחי'איש אשר רוח ה'ורוח חסד ומסי"נ מפעמת בקרבו. המקום ינחמהו בתוך שאר אבילי ציון ויחזקהו

מורן וארז

פורסם - 22/07/2020

לשם יחוד קב"ה ושכינתה, קרוב משיח צדקנו והגאולה השלמה ברחמים, חזרה בתשובה שלמה של כל עם ישראל בטוב ונעימים.

מורן וארז

פורסם - 22/07/2020

לשם יחוד קב"ה ושכינתה, קרוב משיח צדקנו והגאולה השלמה ברחמים, חזרה בתשובה שלמה של כל עם ישראל בטוב ונעימים.

סמדר

פורסם - 22/07/2020

תנחומים למשפחה

נטע

פורסם - 22/07/2020

מן השמים תנוחמו

אסף

פורסם - 22/07/2020

השם ינחם ישמח ויתמוך

יונתן

פורסם - 22/07/2020

כל אחד שיתן כפי יכולתו ממש מצווה

אהרון

פורסם - 22/07/2020

שלא תדעו עוד צער

אברהם דוב

פורסם - 22/07/2020

לשלוח קבלה פטור ממס

שרה

פורסם - 22/07/2020

תנוחמו מן השמים.. המון כוחות בריאות ושמחה!! עם ישראל איתכם

שרה

פורסם - 22/07/2020

תנוחמו מן השמים.. המון כוחות בריאות ושמחה!! עם ישראל איתכם

הלל

פורסם - 21/07/2020

קהל עדת ירושלים חייב לו הרבה

יצחק

פורסם - 21/07/2020

שאלקים יחזק אותכם ויתן לכם שמחה ולא תדעו צער יותר

יוסף

פורסם - 21/07/2020

השם ישמור את כל המשפחה ולא יוסיפו לדאבה עוד ינוחמו מין השמים אמן

אברהם

פורסם - 21/07/2020

שיחיו בעושר ואושר רב

יוסף

פורסם - 21/07/2020

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ויגאלנו בקרוב מכל צרותינו

מלכה

פורסם - 21/07/2020

שהקב"ה ינחם וישמור עליכם!

Ed

פורסם - 21/07/2020

Hamakom yenachem etchem betoch shar avelei Yerushalaim velo tosifu leda'ava od

Ed

פורסם - 21/07/2020

Hamakom yenachem etchem betoch shar avelei Yerushalaim velo tosifu leda'ava od

לאה

פורסם - 21/07/2020

המקום ינחם אותכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

לאה

פורסם - 21/07/2020

המקום ינחם אותכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
אנונימי

תרם 15 ב 09.08.2020

אנונימי

תרם 150 ב 09.08.2020

אנונימי

תרם 30 ב 09.08.2020

אנונימי

תרם 30 ב 09.08.2020

אנונימי

תרם 18 ב 09.08.2020

שמואל ורבקה

תרם 18 ב 09.08.2020

אנונימי

תרם 120 ב 09.08.2020

אנונימי

תרם 25 ב 08.08.2020

אנונימי

תרם 75 ב 07.08.2020

אנונימי

תרם 150 ב 07.08.2020

אנונימי

תרם 100 ב 07.08.2020

אנונימי

תרם 36 ב 07.08.2020

אנונימי

תרם 18 ב 07.08.2020

אנונימי

תרם 32 ב 07.08.2020

אלעזר חיים

תרם 72 ב 07.08.2020

אנונימי

תרם 36 ב 07.08.2020

אנונימי

תרם 72 ב 07.08.2020

מנדל

תרם 75 ב 07.08.2020

מנדל

תרם 75 ב 07.08.2020

בלה

תרם 180 ב 06.08.2020

אנונימי

תרם 150 ב 06.08.2020

אנונימי

תרם 80 ב 06.08.2020

אנונימי

תרם 100 ב 06.08.2020

אנונימי

תרם 100 ב 06.08.2020

תרם 20 ב 06.08.2020

אנונימי

תרם 100 ב 06.08.2020

מילאן

תרם 100 ב 06.08.2020

אנונימי

תרם 36 ב 05.08.2020

שלמה

תרם 30 ב 05.08.2020

אנונימי

תרם 20 ב 05.08.2020

אנונימי

תרם 36 ב 05.08.2020

מנחם בר"ב

תרם 180 ב 05.08.2020

אנונימי

תרם 10 ב 05.08.2020

אנונימי

תרם 50 ב 05.08.2020

תרם 10 ב 05.08.2020

תרם 10 ב 05.08.2020

meir

תרם 100 ב 04.08.2020

יסכה וניראל פרידמן

תרם 50 ב 04.08.2020

אנונימי

תרם 100 ב 04.08.2020

אנונימי

תרם 50 ב 04.08.2020

שמואל

תרם 15 ב 04.08.2020

אנונימי

תרם 50 ב 04.08.2020

תרם 150 ב 04.08.2020

אנונימי

תרם 333 ב 03.08.2020

אנונימי

תרם 150 ב 03.08.2020

אנונימי

תרם 10 ב 03.08.2020

אורי

תרם 300 ב 03.08.2020

יוני

תרם 100 ב 03.08.2020

סיגלית

תרם 101 ב 03.08.2020

אנונימי

תרם 180 ב 03.08.2020

אנונימי

תרם 10 ב 03.08.2020

אנונימי

תרם 100 ב 03.08.2020

אנונימי

תרם 1000 ב 03.08.2020

אנונימי

תרם 18 ב 03.08.2020

אנונימי

תרם 100 ב 03.08.2020

אשר

תרם 50 ב 03.08.2020

אנונימי

תרם 100 ב 03.08.2020

אנונימי

תרם 26 ב 03.08.2020

נפתלי

תרם 200 ב 02.08.2020

שלמה

תרם 100 ב 02.08.2020

אנונימי

תרם 250 ב 02.08.2020

אנונימי

תרם 20 ב 02.08.2020

אנונימי

תרם 150 ב 02.08.2020

אנונימי

תרם 30 ב 02.08.2020

אנונימי

תרם 150 ב 02.08.2020

אנונימי

תרם 72 ב 02.08.2020

דוד

תרם 150 ב 02.08.2020

אנונימי

תרם 18 ב 02.08.2020

אנונימי

תרם 50 ב 02.08.2020

תרם 60 ב 02.08.2020

יונה

תרם 180 ב 02.08.2020

אנונימי

תרם 150 ב 02.08.2020

יהודה

תרם 18 ב 01.08.2020

אנונימי

תרם 100 ב 31.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 31.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 31.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 31.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 31.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 30.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 30.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 30.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 30.07.2020

אנונימי

תרם 250 ב 30.07.2020

אנונימי

תרם 120 ב 30.07.2020

אנונימי

תרם 30 ב 30.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 30.07.2020

שירה זוהר

תרם 200 ב 30.07.2020

אנונימי

תרם 300 ב 30.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 30.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 30.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 30.07.2020

אנונימי

תרם 60 ב 30.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 30.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 30.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 30.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 29.07.2020

יפה

תרם 180 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 29.07.2020

תרם 5 ב 29.07.2020

צירה

תרם 90 ב 29.07.2020

שלמה

תרם 100 ב 29.07.2020

יעל

תרם 50 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 75 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 29.07.2020

דבורה

תרם 50 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 52 ב 29.07.2020

צביה

תרם 100 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 1000 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 29.07.2020

תרם 20 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 26 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 29.07.2020

תרם 10 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 29.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 28.07.2020

תרם 10 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 28.07.2020

אליהו

תרם 150 ב 28.07.2020

יצחק והני

תרם 100 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 54 ב 28.07.2020

אלעזר

תרם 18 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 200 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 500 ב 28.07.2020

יהושוע

תרם 50 ב 28.07.2020

תרם 100 ב 28.07.2020

שמואל

תרם 150 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 300 ב 28.07.2020

זאב

תרם 150 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 28.07.2020

שילת

תרם 50 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 28.07.2020

תרם 20 ב 28.07.2020

נוי לביא

תרם 28 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 26 ב 28.07.2020

תרם 36 ב 28.07.2020

דיקלה

תרם 80 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 72 ב 28.07.2020

יוכי

תרם 100 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 200 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 28.07.2020

הלל

תרם 250 ב 28.07.2020

עמיחי

תרם 150 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 15 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 27.07.2020

גלית

תרם 52 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 10 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 48 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 27.07.2020

יצחק

תרם 50 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 5 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 25 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 1000 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 200 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 1000 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 15 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 15 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 27.07.2020

שלמה

תרם 26 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 108 ב 27.07.2020

ישעיהו

תרם 36 ב 27.07.2020

דני משה

תרם 72 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 27.07.2020

‫אברהם

תרם 10 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 27.07.2020

יהודה

תרם 2500 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 72 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 27.07.2020

shlomo

תרם 101 ב 27.07.2020

משה ישראל

תרם 25 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 27.07.2020

מרדכי

תרם 18 ב 27.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 27.07.2020

תרם 150 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 25 ב 26.07.2020

תרם 150 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 10 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 56 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 26 ב 26.07.2020

שמעון

תרם 18 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 26.07.2020

תרם 20 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 26.07.2020

הה

תרם 100 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 72 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 360 ב 26.07.2020

יונטי

תרם 100 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 52 ב 26.07.2020

שלמה זלמן

תרם 100 ב 26.07.2020

אנונמי

תרם 100 ב 26.07.2020

תרם 50 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 26.07.2020

דליה שמחה

תרם 20 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 300 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 26.07.2020

גד

תרם 150 ב 26.07.2020

שלמה

תרם 50 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 101 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 52 ב 26.07.2020

תרם 50 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 26.07.2020

תרם 100 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 26.07.2020

בתשבע

תרם 100 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 500 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 160 ב 26.07.2020

תרם 150 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 1500 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 25.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 25.07.2020

לאה

תרם 50 ב 25.07.2020

אנונימי

תרם 30 ב 25.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 25.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 25.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 25.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 25.07.2020

אנונימי

תרם 200 ב 25.07.2020

אנונימי

תרם 2 ב 25.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 25.07.2020

דוד

תרם 50 ב 25.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 25.07.2020

ברוך

תרם 50 ב 24.07.2020

יואל יצחק בן שרה יהודית

תרם 189 ב 24.07.2020

רחל

תרם 10 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 24.07.2020

דניאלה

תרם 50 ב 24.07.2020

נחמי

תרם 50 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 25 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 200 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 52 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 52 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 14 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 15 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 300 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 24.07.2020

צבי

תרם 180 ב 24.07.2020

שרי

תרם 72 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 24.07.2020

אריה

תרם 150 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 200 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 250 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 1500 ב 24.07.2020

תרם 10 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 52 ב 24.07.2020

תרם 30 ב 24.07.2020

תרם 150 ב 24.07.2020

הינדי

תרם 1000 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 120 ב 24.07.2020

לודמילה לאה

תרם 101 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 400 ב 24.07.2020

יוסף

תרם 750 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 500 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 24.07.2020

Isaac

תרם 1000 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 1500 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 72 ב 24.07.2020

יהודה

תרם 100 ב 24.07.2020

יהודה

תרם 100 ב 24.07.2020

תרם 150 ב 24.07.2020

סגל

תרם 100 ב 24.07.2020

אסתר

תרם 108 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 24.07.2020

ישראל חיים

תרם 30 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 26 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 24.07.2020

אברהם יצחק

תרם 100 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 40 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 72 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 23.07.2020

חיים

תרם 18 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 1500 ב 23.07.2020

תרם 150 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 72 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 10 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 500 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 500 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 23.07.2020

אלון

תרם 180 ב 23.07.2020

צמח

תרם 200 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 25 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 56 ב 23.07.2020

יוחנן

תרם 40 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 23.07.2020

גדי

תרם 100 ב 23.07.2020

תרם 3 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 865 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 30 ב 23.07.2020

אברהם

תרם 280 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 500 ב 23.07.2020

סוזן

תרם 360 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 52 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 54 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 52 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 38 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 101 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 23.07.2020

רחל

תרם 50 ב 23.07.2020

דסי

תרם 18 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 23.07.2020

משה

תרם 150 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 23.07.2020

ליגד

תרם 20 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 120 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 23.07.2020

אברהם

תרם 180 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 101 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 300 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 101 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 72 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 23.07.2020

מיכל

תרם 18 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 26 ב 23.07.2020

שלמה

תרם 150 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 23.07.2020

אליעזר

תרם 50 ב 23.07.2020

מיכאל

תרם 150 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 23.07.2020

Shlomo

תרם 270 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 360 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 23.07.2020

R

תרם 30 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 60 ב 23.07.2020

ברוך

תרם 50 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 72 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 23.07.2020

משה

תרם 350 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 30 ב 23.07.2020

יונה

תרם 260 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 70 ב 23.07.2020

חיה

תרם 150 ב 23.07.2020

ארנה

תרם 100 ב 23.07.2020

דוד

תרם 36 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 120 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 30 ב 23.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 22.07.2020

Isaac

תרם 36 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 120 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 5 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 30 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 25 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 54 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 260 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 40 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אביעד

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אלישבע

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 22.07.2020

אביחי

תרם 20 ב 22.07.2020

תרם 20 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 22.07.2020

ישראל מאיר

תרם 20 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

מיכל

תרם 200 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

תרם 18 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 103 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 40 ב 22.07.2020

מורן וגיא

תרם 54 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 101 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 750 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 144 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 260 ב 22.07.2020

אהרן

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 21 ב 22.07.2020

Zmira

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 4 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 200 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 30 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 30 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 54 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 500 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 22.07.2020

תרם 100 ב 22.07.2020

לאל

תרם 180 ב 22.07.2020

דוד

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 1500 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 360 ב 22.07.2020

הדס

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 1000 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 360 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 101 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 750 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

חיים מאיר

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 300 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 270 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 200 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 52 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

תרם 50 ב 22.07.2020

סיון

תרם 200 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 200 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 750 ב 22.07.2020

יחיאל

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 120 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 120 ב 22.07.2020

משה אורי

תרם 180 ב 22.07.2020

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

ציפי

תרם 35 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 22.07.2020

תרם 18 ב 22.07.2020

שירה

תרם 300 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 600 ב 22.07.2020

תרם 180 ב 22.07.2020

איריס

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 750 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 1000 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 76 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 120 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 200 ב 22.07.2020

רחל

תרם 18 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 10 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 600 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

הדסה

תרם 30 ב 22.07.2020

נחמיה

תרם 101 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 200 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 22.07.2020

משה

תרם 400 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אליזבט

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 750 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

כפיר

תרם 180 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

רחלי

תרם 150 ב 22.07.2020

חן

תרם 25 ב 22.07.2020

נפתלי

תרם 180 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

שלומי

תרם 36 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 360 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 26 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 200 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 30 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 500 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 22.07.2020

משה

תרם 5 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 25 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

יצחק

תרם 50 ב 22.07.2020

תרם 30 ב 22.07.2020

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 12 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 25 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

נטע

תרם 100 ב 22.07.2020

רינת

תרם 180 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 52 ב 22.07.2020

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 60 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 52 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 26 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 200 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 22.07.2020

רוזנפלד

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 26 ב 22.07.2020

ראובן

תרם 52 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 750 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 62 ב 22.07.2020

אמילי

תרם 36 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 10 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 30 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 22.07.2020

gad

תרם 100 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 22.07.2020

אברהם דוב

תרם 54 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 22.07.2020

אסף

תרם 20 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 1500 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 25 ב 21.07.2020

יעקב

תרם 100 ב 21.07.2020

לאה

תרם 20 ב 21.07.2020

chaya

תרם 100 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 140 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 8 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 30 ב 21.07.2020

תרם 150 ב 21.07.2020

אברהם

תרם 150 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 21.07.2020

Avigail

תרם 54 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 10 ב 21.07.2020

שושנה

תרם 150 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 21.07.2020

תרם 150 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 170 ב 21.07.2020

אסתר

תרם 180 ב 21.07.2020

דינה

תרם 50 ב 21.07.2020

mordechai

תרם 36 ב 21.07.2020

Shimon

תרם 26 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 25 ב 21.07.2020

יצחק

תרם 150 ב 21.07.2020

אסתר

תרם 50 ב 21.07.2020

שניאור זלמן

תרם 101 ב 21.07.2020

יוסף

תרם 500 ב 21.07.2020

ישראל

תרם 150 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 20 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 18 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 200 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 200 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 75 ב 21.07.2020

מנחם

תרם 150 ב 21.07.2020

תרם 50 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 21.07.2020

יוסף

תרם 100 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 25 ב 21.07.2020

דורית

תרם 100 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 360 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 300 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 360 ב 21.07.2020

תרם 300 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 150 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 21.07.2020