הבטחה היסטורית יוצאת מפיו הקדוש של מרן שר התורה: "הוא לא יהיה חולה"! מצילים משפחה וניצלים.
מספר קרן: 4949

250,000 ₪
  • 7,716 ₪ גויסו
  • 52 ימים נותרו
  • 24 Donors

 

מאז ומעולם לא היתה הבטחה כה ברורה ונחרצת מפה קדוש שכל מילה היוצאת מפיו מקוימת!

מי שיאמץ משפחה של חולה כאן בקרן "והסירותי" של ועד הרבנים יזכה מידה כנגד מידה שאצלו בבית לא יהיו חולים.

"הוא לא יהיה חולה"!

לא יתכן שיש מישהו שרואה במו עיניו את ההבטחה הברורה יוצאת מפיו הקדוש של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א ולא מצטרף.

חבל על כל דקה של פחד.

חבל על כל שניה שעוברת.

מצטרפים כעת >>> מצילים משפחה וזוכים להגנה הטובה ביותר <<<<

מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א מבטיח: כל התורם לועד הרבנים ינהגו אתו משמים מידה כנגד מידה, ולא יחלו הוא וכל משפחתו!

כך במילים פשוטות הורה לנו גדול הדור כיצד לעטוף את עצמינו בשמירה רוחנית ולהגן על המשפחה שלנו!

מבהיל לראות כיצד בזמנים טרופים שכאלו, כאיש אינו יודע מה מצפה לו מחר, עומד גדול הדור ומוכן לקחת על עצמו את האחריות לשלום התורמים לוועד הרבנים!

אך כל זה לא בכדי.

עוד הרבה לפני שהמשק הושבת באופן חלקי החל המחסור להיות מורגש בקרב משפחות הנזקקים… הפחד סגר לאנשים את הכיס והחוסר הוודאות דרדר את מצב התרומות לשפל. משפחות שהיו רגילות לקבל תמיכה חודשית מצילת חיים מועד הרבנים נקלו למצוקה אמיתית וילדיהם הלכו לישון רעבים ומפוחדים.

אין זה מן הנמנע שמרן שר התורה גייס את כל כוחותיו להסביר לציבור את חשיבות מצוות הצדקה שמגנה ומצלה ממוות ואף הוסיף משלו ברכה נדירה של מידה כנגד מידה.

    • תיעוד מרגש מהאסיפה בביתו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א לייסוד קרן "והסירותי מחלה מקרבך".

 

 

עמיחי

פורסם - 26/07/2020

לרפואת עם ישראל.
אנונימי

תרם 750 ב 29.07.2020

Sara

תרם 400 ב 28.07.2020

אנונימי

תרם 54 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 300 ב 26.07.2020

עמיחי

תרם 72 ב 26.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 25.07.2020

אנונימי

תרם 300 ב 25.07.2020

אנונימי

תרם 10 ב 24.07.2020

אנונימי

תרם 180 ב 23.07.2020

תרם 1 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 50 ב 22.07.2020

אנונימי

תרם 300 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 100 ב 21.07.2020

אנונימי

תרם 240 ב 20.07.2020

מרדכי

תרם 200 ב 20.07.2020

חיים

תרם 100 ב 20.07.2020

אנונימי

תרם 2000 ב 20.07.2020

אנונימי

תרם 198 ב 19.07.2020

אנונימי

תרם 2000 ב 19.07.2020

אנונימי

תרם 300 ב 19.07.2020

אנונימי

תרם 36 ב 19.07.2020

אנונימי

תרם 25 ב 19.07.2020

אנונימי

תרם 25 ב 19.07.2020

אנונימי

תרם 25 ב 19.07.2020