קרן פדיון שבויים
מספר קרן: 4920

500,000 ₪
  • 124,199 ₪ גויסו
  • 0 ימים נותרו
  • 227 Donors

זעקת כ"ק מרן גאב"ד זכרון מאיר שליט"א:

בס"ד, ג' אב תשע"ט

אל אחינו בני ישראל די בכל אתר ואתר, נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, לבוא לעזרת איש חי ורב פעלים תומך תורה באופן נפלא, הרבני החסיד המפואר…. שליט"א שעובר רדיפות מצד השלטונות בארה"ב, וכדי לחלצו מן המיצר צריכים לסכום של מליוני דולרים,

לכן הנני פונה בבקשה אישית מעומק הלב, לבא לעזרתו בסיוע של ממש, ויש בזה מצות פדיון שבויים כפשוטו ממש.

ובוודאי זכות המצוה הנשגבה של פדיון שבויים תעמוד לכל העוזרים והמסייעים להנצל מכל צרה וצוקה, ושיזכו לרוב תענוג ונחת מכל יוצאי חלציהם ובברכות עד בלי די מתוך בריאות גו"נ וכל טוב.

אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה המקום ירחם עליהם ויוצאים מצרה לרווחה ונזכה בקרוב ממש לגאולתן של ישראל בבנין בית הבחירה בב"א

המדבר בצדקה מעומקא דליבא

חיים מאיר הלוי ואזנר

 

משה

פורסם - 07/08/2019

הכרת הטוב לאיש החסד

משפחת זיאת

פורסם - 06/08/2019

לזכות שלום בן אסתר פנינה

מאיר

פורסם - 04/08/2019

הכרת הטוב
אנונימי

תרם 100 ב 15.12.2019

ישראל יעקב בן רחל

תרם 50 ב 20.10.2019

אליהו

תרם 100 ב 29.09.2019

אנונימי

תרם 352 ב 09.09.2019

יוסי

תרם 30 ב 25.08.2019

משה אדלר

תרם 20 ב 25.08.2019

יהודה ויזל

תרם 2787 ב 22.08.2019

יעקב גולדשטיין

תרם 100 ב 22.08.2019

נתן דמגיאן

תרם 184 ב 22.08.2019

יואל שמחה פינקלשטיין

תרם 1800 ב 22.08.2019

בת שבע

תרם 126 ב 21.08.2019

משה

תרם 1200 ב 18.08.2019

מנשה גרינפלד

תרם 100 ב 15.08.2019

יהודה מנחם

תרם 30 ב 15.08.2019

מאזנית

תרם 1000 ב 15.08.2019

פוריס

תרם 20 ב 14.08.2019

יוס

תרם 30 ב 14.08.2019

יוסי צין

תרם 30 ב 14.08.2019

מתתיהו ויינברגר

תרם 180 ב 13.08.2019

אליעזר הלר

תרם 180 ב 13.08.2019

יהודה כהן

תרם 15 ב 13.08.2019

יהודה כהן

תרם 36 ב 13.08.2019

דוד משה סגל

תרם 10 ב 13.08.2019

מלכה זולדן

תרם 690 ב 12.08.2019

ישראל אריה שמרלר

תרם 72 ב 12.08.2019

מנחם מנדל רבינוביץ

תרם 50 ב 12.08.2019

חיים מאיר שטרן

תרם 200 ב 12.08.2019

ירון יוספני

תרם 726 ב 12.08.2019

אורן סטמקר

תרם 100 ב 12.08.2019

זאב ברייטשטיין

תרם 50 ב 12.08.2019

ישראל א. פדר

תרם 20 ב 12.08.2019

ישראל אלפרוביץ

תרם 100 ב 12.08.2019

לוי מנחם

תרם 18 ב 12.08.2019

יהודה לויפער

תרם 100 ב 12.08.2019

לאה פיליפ

תרם 18 ב 12.08.2019

ברייש

תרם 180 ב 12.08.2019

אהרונוביץ משה

תרם 50 ב 12.08.2019

אהרן אברהם

תרם 100 ב 12.08.2019

אלא סמני

תרם 100 ב 12.08.2019

אביגזר שמעון

תרם 101 ב 12.08.2019

שפיצר

תרם 50 ב 11.08.2019

פוקס

תרם 50 ב 11.08.2019

ראזנאי אליהו

תרם 18 ב 11.08.2019

שניאור זלמן גרינבוים

תרם 180 ב 11.08.2019

יהודה גלבר

תרם 50 ב 11.08.2019

יואל גלבר

תרם 26 ב 11.08.2019

יעקב אשר

תרם 10 ב 09.08.2019

אנונימי

תרם 20 ב 09.08.2019

תרם 12 ב 09.08.2019

תרם 18 ב 09.08.2019

תרם 18 ב 09.08.2019

תרם 30 ב 09.08.2019

אב

תרם 101 ב 09.08.2019

משפחת

תרם 50 ב 09.08.2019

צבי קוט

תרם 101 ב 09.08.2019

מנחם מנדל בעק

תרם 101 ב 09.08.2019

ברויאר

תרם 30 ב 09.08.2019

ברויאר

תרם 200 ב 09.08.2019

ברויאר

תרם 50 ב 09.08.2019

ברויאר

תרם 20 ב 09.08.2019

ליאור

תרם 50 ב 08.08.2019

משה ויטמן

תרם 18 ב 08.08.2019

ליז כהן

תרם 180 ב 08.08.2019

ראובן

תרם 200 ב 08.08.2019

בלה כהן

תרם 350 ב 08.08.2019

תרם 100 ב 08.08.2019

תרם 720 ב 08.08.2019

תרם 36 ב 08.08.2019

מוטי בייגל ב"ר ברוך

תרם 36 ב 08.08.2019

תרם 20 ב 08.08.2019

מרדכי יודא דאווידאויטש

תרם 50 ב 08.08.2019

תרם 18 ב 08.08.2019

תרם 10 ב 08.08.2019

תרם 10 ב 08.08.2019

חיים וייס

תרם 40 ב 08.08.2019

תרם 52 ב 08.08.2019

תרם 18 ב 08.08.2019

תרם 20 ב 08.08.2019

תרם 18 ב 08.08.2019

תרם 180 ב 08.08.2019

הילה

תרם 36 ב 08.08.2019

תרם 36 ב 08.08.2019

תרם 26 ב 08.08.2019

אלימלך

תרם 200 ב 08.08.2019

הערצי ברטלר

תרם 50 ב 08.08.2019

תרם 50 ב 08.08.2019

יוסף

תרם 50 ב 08.08.2019

ישראל כץ

תרם 300 ב 08.08.2019

הערצי ברטלר

תרם 20 ב 08.08.2019

הערצי ברטלר

תרם 50 ב 08.08.2019

ברכה כהן

תרם 25 ב 08.08.2019

אליעזר זיידה

תרם 1000 ב 08.08.2019

Shmuel

תרם 180 ב 08.08.2019

ירוחם הורוביץ

תרם 18 ב 08.08.2019

תרם 18 ב 08.08.2019

אבי

תרם 520 ב 08.08.2019

תרם 100 ב 08.08.2019

תרם 50 ב 08.08.2019

תרם 20 ב 08.08.2019

ברוך

תרם 20 ב 08.08.2019

זיידא יוסף

תרם 3500 ב 08.08.2019

תרם 50 ב 08.08.2019

יוסף

תרם 30 ב 08.08.2019

יוסף

תרם 18 ב 08.08.2019

אנונימי

תרם 10 ב 08.08.2019

משה קורנבוים

תרם 3500 ב 08.08.2019

אנונימי

תרם 540 ב 08.08.2019

יצחק

תרם 500 ב 08.08.2019

א.א. לנדמן יזמות בע"מ

תרם 200 ב 08.08.2019

הערשי רוט

תרם 101 ב 08.08.2019

יהושע שרף

תרם 18 ב 08.08.2019

יהושע שרף

תרם 18 ב 08.08.2019

שרף יהושע

תרם 100 ב 08.08.2019

משה גרטנר

תרם 72 ב 08.08.2019

יוסף יו"ט הייגר

תרם 3000 ב 08.08.2019

מרדכי בייגל

תרם 6300 ב 08.08.2019

מנדל

תרם 3500 ב 08.08.2019

אנונימי

תרם 100 ב 08.08.2019

חיים מאיר פישר

תרם 3500 ב 08.08.2019

חיים יעקב

תרם 200 ב 08.08.2019

תרם 600 ב 08.08.2019

ישראל שמעון

תרם 1200 ב 08.08.2019

אנונימי

תרם 18 ב 08.08.2019

תרם 36 ב 08.08.2019

אהרון

תרם 16.20 ב 08.08.2019

אנונימי

תרם 50 ב 08.08.2019

אנונימי

תרם 20 ב 08.08.2019

אנונימי

תרם 26 ב 08.08.2019

איתמר חבשוש

תרם 20 ב 08.08.2019

אשר יונה קליין

תרם 40 ב 08.08.2019

אשר יונה קליין

תרם 50 ב 08.08.2019

אשר יונה קליין

תרם 30 ב 08.08.2019

יצחק שרייבר

תרם 50 ב 08.08.2019

יצחק שרייבר

תרם 50 ב 08.08.2019

יואב ברויאר

תרם 2500 ב 08.08.2019

אהרן ברנדוין

תרם 100 ב 07.08.2019

משה יוסף לוי

תרם 1580 ב 07.08.2019

משה יוסף לוי

תרם 1750 ב 07.08.2019

מרדכי

תרם 180 ב 07.08.2019

משה יוסף לוי

תרם 170 ב 07.08.2019

מנדי

תרם 20 ב 07.08.2019

מנדי

תרם 18 ב 07.08.2019

תרם 2 ב 07.08.2019

מנדי

תרם 150 ב 07.08.2019

רונית

תרם 20 ב 07.08.2019

יחזקאל כהן

תרם 50 ב 07.08.2019

חיים מאיר הלר

תרם 100 ב 07.08.2019

ישראל בלוי

תרם 50 ב 07.08.2019

יהודה כהן

תרם 18 ב 07.08.2019

יואב ברויאר

תרם 2500 ב 07.08.2019

רבקה פרנקל

תרם 20 ב 07.08.2019

אברהם חיים רוזן

תרם 3500 ב 07.08.2019

יהודה כהן

תרם 20 ב 07.08.2019

יהודה כהן

תרם 20 ב 07.08.2019

דב רפאלוביץ

תרם 100 ב 07.08.2019

אנונימי

תרם 10 ב 07.08.2019

משה

תרם 1400 ב 07.08.2019

דוד ינקלביץ

תרם 100 ב 07.08.2019

יוסף ברטלר

תרם 120 ב 07.08.2019

אהרן מתתיהו הופמן

תרם 3500 ב 07.08.2019

חיים מאיר כץ

תרם 1000 ב 07.08.2019

יצחק כהן

תרם 250 ב 07.08.2019

יהושע שרף

תרם 100 ב 07.08.2019

יהושע שרף

תרם 30 ב 07.08.2019

בנציון ריזל

תרם 10 ב 07.08.2019

בנציון ריזל

תרם 10 ב 07.08.2019

בנציון ריזל

תרם 18 ב 07.08.2019

אנונימי

תרם 3500 ב 07.08.2019

מרגלית (ע"י י.ש. מאיר)

תרם 100 ב 07.08.2019

יוחנן

תרם 100 ב 07.08.2019

מנשה

תרם 18 ב 07.08.2019

חיים מאיר כהנא

תרם 500 ב 06.08.2019

משפחת זיאת

תרם 30 ב 06.08.2019

אליעזר

תרם 20 ב 06.08.2019

חיים

תרם 30 ב 06.08.2019

הערשי שטיין

תרם 150 ב 06.08.2019

ישראל גפנר

תרם 100 ב 06.08.2019

ישראל גפנר

תרם 250 ב 06.08.2019

ישראל הערש אדלר

תרם 500 ב 06.08.2019

תרם 30 ב 06.08.2019

חיים מאיר

תרם 70 ב 06.08.2019

ליבוביץ מהודרים

תרם 3500 ב 06.08.2019

תרם 10000 ב 06.08.2019

אבוביץ ישראל

תרם 100 ב 06.08.2019

צין הרב חגי משה

תרם 50 ב 06.08.2019

צין חגי משה

תרם 18 ב 06.08.2019

צין חגי משה

תרם 30 ב 06.08.2019

צין חגי משה

תרם 36 ב 06.08.2019

יהושע שרף

תרם 100 ב 06.08.2019

דוד

תרם 30 ב 06.08.2019

יהושע שרף

תרם 40 ב 06.08.2019

יוסף מאיר

תרם 20 ב 06.08.2019

אדם

תרם 72 ב 06.08.2019

yehiel

תרם 52 ב 06.08.2019

אנונימי

תרם 3500 ב 06.08.2019

ברוך

תרם 3500 ב 06.08.2019

ישראל ריזל

תרם 1190 ב 05.08.2019

ישראל ריזל

תרם 1810 ב 05.08.2019

שלמה

תרם 52 ב 05.08.2019

אנונימי

תרם 52 ב 05.08.2019

יוסף שלמה

תרם 101 ב 05.08.2019

מתתיהו

תרם 50 ב 05.08.2019

ברוך

תרם 10 ב 05.08.2019

חיים

תרם 180 ב 05.08.2019

אנונימי

תרם 1200 ב 05.08.2019

אנונימי

תרם 10 ב 05.08.2019

BJNI

תרם 1800 ב 04.08.2019

חיים

תרם 1800 ב 04.08.2019

דב

תרם 3500 ב 04.08.2019

שלמה

תרם 3600 ב 04.08.2019

אשר

תרם 50 ב 04.08.2019

אלימלך

תרם 3500 ב 04.08.2019

מרדכי שלמה

תרם 3500 ב 04.08.2019

צבי

תרם 200 ב 04.08.2019

י.צ.ק.

תרם 108 ב 04.08.2019

מנדי

תרם 3500 ב 04.08.2019

אליעזר

תרם 4200 ב 04.08.2019

ראובן

תרם 10 ב 04.08.2019

?

תרם 10 ב 04.08.2019

שלמה

תרם 10 ב 04.08.2019

משה

תרם 20 ב 04.08.2019

חיים אלימלך

תרם 20 ב 04.08.2019

בלוי

תרם 20 ב 04.08.2019

שפירא

תרם 60 ב 04.08.2019

אברהם

תרם 100 ב 04.08.2019

מאיר

תרם 3000 ב 04.08.2019

אנונימי

תרם 26 ב 04.08.2019