חסידי בעלזא מאמצים את אלתר'ל פרוש היתום הבודד בעולמו
מספר קרן: 5204

500,000 ₪
  • 88,482 ₪ גויסו
  • 0 ימים נותרו
  • 764 Donors

בשיתוף "אהבת חסד" דחסידי בעלזא בארה"ק

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

– – –

מתוך זעקת הגאון רבי פנחס פרידמאן שליט"א ראש הכוללים:

"איה עט סופר שיכול לתאר את הצער הגדול של אלתר'ל, נשמה יקרה שנותרה בודדה בעולם. זעקת השבר שהשמיע לפני מיטת אביו ע"ה: "טאטע, שידוכים, אני רוצה לבנות בית יהודי"! הבכיות הנוראות שבקעו את כל שערי רקיע, מי יקבל את פניו במילה טובה ובארוחה חמה בבוקר ובערב, מי ידאג לכל מחסורו, מי ישתדל למצוא לו שידוך הגון".

טייערע בעלזא חסידים, לפניכם פניה אישית מהגאון רבי פנחס פרידמאן שליט"א – ראש הכוללים דחסידי בעלזא, לא מבקשים כאן הוראות קבע לשנים ארוכות, רק שכל אחד ואחד מאיתנו יתרום באופן חד פעמי 101 ש"ח! אבל כל אחד ללא יוצא מהכלל! כך נוכל להבטיח את עתידו של אלתר'ל פרוש ודורותיו אחריו!!!

אם כל אחד יתן  101 ש"ח  – בלי יוצא מהכלל, נזכה להציל את אלתר'ל!

– – –

בס"ד

יום שלישי פרשת אחרי קדושים לסדר "איש אמו ואביו תיראו"

ד' אייר י"ט למטמונים שנת תש"פ לפ"ק

לכבוד אחי ורעי אנשי שלומינו היקרים
רחמנים בני רחמים וגומלי חסדים שיחיו.

הנני פונה בזה בבקשה מיוחדת לשמוע את הקול נהי מציון, הזעקה והתחינה היוצאות מלב קרוע ומורתח, של היתום הבחור החשוב אלתר פרוש שיחיה, בעקבות המקרה הטראגי והמזעזע שאיבד את אמו ואת אביו ע"ה, שהלכו לעולמם בפתאומיות בהפרש של ארבעה ימים בלבד, האמא מרת בילא ע"ה נפטרה לפני שבוע, וארבעה ימים אח"כ נפטר אביו הרה"ח ר' הערשיל ע"ה, ואלתר נשאר בעולם גלמוד ובודד בלי שום תמיכה.

איה עט סופר שיכול לתאר את הצער הגדול של אלתר'ל, נשמה יקרה שנותרה בודדה בעולם. זעקת השבר שהשמיע לפני מיטת אביו ע"ה: "טאטע, שידוכים, אני רוצה לבנות בית יהודי"! הבכיות הנוראות שבקעו את כל שערי רקיע, מי יקבל את פניו במילה טובה ובארוחה חמה בבוקר ובערב, מי ידאג לכל מחסורו, מי ישתדל למצוא לו שידוך הגון.

זכור נזכור את גודל חיבת זקינו, עט סופר מהיר מפיק מרגליות, האי גברא רבא הרה"ח רבי שלום חיים פרוש זצ"ל, שבשעתו עמד לימין קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, להביע ב"המחנה החרדי" מדי שבוע בשבוע את השקפתו הטהורה, ולהעלות על שלחן מלכים פניני החסידות מרבוה"ק זי"ע ברוב פאר והדר.
חסידי בעלזא, אחים היקרים, זכרו נא, אלתר'ל הוא היתומ'ל שלנו! אחד מבני החבורה, מסתופף עמנו בקהלא קדישא בצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, וכן אביו הרה"ח ר' הערשיל פרוש ע"ה שהיה נכנס אל הקודש פנימה, אשר קרבו באהבה רבה לחזקו ולעודדו בשעותיו הקשים.

החובה מוטלת עלינו לעשות נחת רוח לפני הקב"ה "אבי היתומים", על ידי שנקבל על עצמנו לעודד את היתום, לאמצו ולחזקו בשעתו הקשה. יחד נכריז ונאמר לו: "אלתר'ל אתה לא לבד, אנחנו נתמוך בך, אנחנו בעזרת השי"ת אבי היתומים נוביל אותך לחופה בשעה טובה ומוצלחת"!

אנו מבקשים מכל אחד לקחת על עצמו תרומה חד פעמית של 101 ש"ח, ותושבי חו"ל 36 דאלער, כדי להקים קרן מיוחדת ופרטית שלנו חסידי בעלזא לאמץ את אלתר'ל, ובזכות זה ימלא ה' אבי היתומים את כל משאלות לבנו לטובה, בבני ברוכי, וחיי ארוכי ומזוני רוויחא, וסייעתא דשמיא, לגדל כל צאצאינו לתורה לחופה ולמעשים טובים, מתוך בריאות הגוף והנפש לאורך ימים ושנים טובות, עד ביאת הגואל צדק במהרה בימינו אמן.

הכותב וחותם לכבוד התורה וזעקת היתום

פנחס פרידמאן

 

 

רבי הערשל פרוש מספיד בבכי תמרורים את האמא ע"ה 3 ימים בלבד קודם פטירתו: "אני מקבל עלי דין שמים באהבה, לא האמנתי שאאבד אותך כל קח מהר"

רבי הערשל פרוש בהלויית האמא – 3 ימים לפני פטירתו, אוי…

מימין קברה של האמא בילא פרוש שנפטרה ביום שלישי האחרון, משמאל קברו של האבא ר' הערשל פרוש ע"ה שנפטר ביום שישי האחרון, ובאמצע קברו של הבן שמואל שנפטר לפני כשנתיים…

שלושת הבנים מלווים למנוחת עולמים את המשענת היחידה שנותרה להם בעולם…

ראובן שמחה

פורסם - 14/05/2020

כולנו אתך היתום שלנו - לזיווג הגון במהרה - ולעם ישראל ישועה גדולה

יהושע

פורסם - 12/05/2020

נענה לקריאת הגר"פ פרידמן שליט"א

שלמה

פורסם - 12/05/2020

לעילוי נשמת ר' שמעון בר יוחאי ולמען הבחור החשוב אלתר ני"ו שאני מכירו באופן אישי הותרם ע"י הילל שכטר

מוטי

פורסם - 11/05/2020

דרך הרב משה יואל פאנעט

דוד

פורסם - 05/05/2020

ידידי בית נפתלי

מנחם

פורסם - 05/05/2020

חזק ואמץ!

יוסף

פורסם - 05/05/2020

לזכות אימי שיינדל דוידוביץ

ישכר

פורסם - 04/05/2020

לעילוי נשמת רבי ישראל שלמה בן רבי יהוסף חיים

הדס

פורסם - 04/05/2020

לע"נ פרומא מלכה בת יצחק יוסף

מאיר

פורסם - 02/05/2020

חזק ואמץ

יעקב שלמה

פורסם - 01/05/2020

עס איז זייער שרעקליך איך האב ליידער פאר 1 מיט א האלב יאהר צוריק פארלוירן מיין הייליגע מאמע און נאר די גרוסע באשעפער קען און וועט רחמנות האבן און מחזק זיין

Nattan

פורסם - 30/04/2020

לעילוי נשמת הזוג פרוש זצ''ל

Howard

פורסם - 30/04/2020

HERTZKA ENGEL USA

יוסף

פורסם - 30/04/2020

תודה רבה לכל העסקנים חזקו ואמצו

פנחס

פורסם - 30/04/2020

בעלזא חסידים לייגן צו א פלייצע

חיים יצחק

פורסם - 30/04/2020

כואב הלב הערצה לאלתר פרוש היקר
פורסם - 29/04/2020

מי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די

יהודה

פורסם - 29/04/2020

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו דאבה עוד

אליעזר

פורסם - 29/04/2020

לר' אלתר היקר

Howard

פורסם - 29/04/2020

HERTZKA ENGEL USA

יוסף

פורסם - 29/04/2020

עבור אלתר ידידי. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוספו לדאבה עוד

Menasche

פורסם - 29/04/2020

לרפואת שלמה בן אסתר בשחי"א

יהושע העשיל

פורסם - 29/04/2020

בהערכה ליהודי היקר שתמיד הייתה צהלתו על פניו.

שלמה

פורסם - 29/04/2020

שלא ישמע עוד שוד ודבר בגבולינו

חיים יצחק

פורסם - 29/04/2020

בשורות טובות במהרה

שלמה לייב

פורסם - 29/04/2020

בשביל רבי אלתר

יחיאל

פורסם - 29/04/2020

לטובת נשמת רבי ישעיה בן משה זצ"ל

יהושע

פורסם - 29/04/2020

השם ירחם על כולנו - בב"א

יחיאל

פורסם - 29/04/2020

לטובת נשמת רבי ישעיה בן משה זצ"ל

שמואל

פורסם - 29/04/2020

חד פעמי 101 ש"ח

ברוך

פורסם - 28/04/2020

אלתו'ש העם איתך, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם

Simon

פורסם - 28/04/2020

חזק!

חיים

פורסם - 28/04/2020

הַמָּקוֹם יְנַחֵם אֶתְכֶם בְּתוֹךְ שְׁאַר אֲבֵלֵי צִיּוֹן וִירוּשָׁלַיִם וְלֹא תּוֹסִיפוּ לַדְּאָבָה עוֹד. אלתר'ל חֲזַק וֶאֱמָץ, אַל-תִּירָא וְאַל-תֵּחָת!

יוסף

פורסם - 28/04/2020

אני מכיר את אלתר באופן אישי.בחור יקר. לב זהב. כולנו אוהבים ומעריכים אותו. מתפללים שיזכה לזיווג הגון במהרה

פנחס ישעי'

פורסם - 28/04/2020

עבור הבחור החשוב והיקר אציל המידות אלתר פרוש ני"ו יה"ר שתזכה בקרוב ממש לזיווג הגון ולבריאות ואושר ועושר עד בלי די

Efraim

פורסם - 28/04/2020

אידן טוהן וואס מען קען און השי"ת זאל טרייסטן אלע צובראכענע אידן אין כלל ישראל

אהרן

פורסם - 28/04/2020

והקב"ה יאמר לצרותינו די

ישראל

פורסם - 28/04/2020

לזכור אלתר

ש.

פורסם - 28/04/2020

המקום ינחם את אלטער ואת כל המשפחה ושלא נשמע עוד שוד ושבר
אנונימי

תרם 10 ב 02.06.2020

מנחם קליין

תרם 40 ב 01.06.2020

יצחק שוימר

תרם 50 ב 01.06.2020

יואל וובר

תרם 34 ב 01.06.2020

מנחם נחום רייכמן

תרם 50 ב 01.06.2020

אליעזר זלפריינד

תרם 36 ב 01.06.2020

ברוך שרייבר

תרם 36 ב 01.06.2020

שמעיה ברנשטיין

תרם 36 ב 01.06.2020

דב קייסרמן

תרם 50 ב 01.06.2020

דוד וינטרניץ

תרם 101 ב 01.06.2020

רפאל בריסק

תרם 101 ב 01.06.2020

משה שטרן

תרם 101 ב 01.06.2020

יצחק בנימין קליין

תרם 40 ב 01.06.2020

אנונימי

תרם 180 ב 28.05.2020

אליהו שמואל ברקוביץ

תרם 101 ב 27.05.2020

אהרן זוסמן

תרם 101 ב 27.05.2020

ישראל יעקב כהנא

תרם 50 ב 27.05.2020

יחזקאל מטלס

תרם 101 ב 27.05.2020

שמואל לוי

תרם 101 ב 27.05.2020

אלכסנדר עקשטיין

תרם 101 ב 27.05.2020

יוסף רובינשטיין

תרם 36 ב 27.05.2020

יוסף ישראל גרינוואלד

תרם 50 ב 27.05.2020

שלמה הירש

תרם 180 ב 27.05.2020

מאיר שכנא שיף

תרם 180 ב 26.05.2020

אהרן וובר

תרם 36 ב 26.05.2020

חיים וובר

תרם 50 ב 26.05.2020

אליהו שמואל וינד

תרם 150 ב 26.05.2020

צבי לוי

תרם 33 ב 26.05.2020

אליהו פרבר

תרם 33 ב 26.05.2020

משה שלמה זילבר

תרם 20 ב 26.05.2020

יוסף רוזנגרטן

תרם 36 ב 26.05.2020

שמואל יצחק רומפלר

תרם 101 ב 26.05.2020

שלום

תרם 30 ב 26.05.2020

אשר פארבער

תרם 101 ב 26.05.2020

משה זאב לרנר

תרם 52 ב 25.05.2020

שמואל מנחם כהנא

תרם 20 ב 25.05.2020

יוסף חיים רובין

תרם 101 ב 25.05.2020

ברוך פרידמן

תרם 20 ב 25.05.2020

מאיר ברנשטיין

תרם 10 ב 25.05.2020

פנחס שפירא

תרם 104 ב 25.05.2020

אברהם חיים מונהייט

תרם 18 ב 25.05.2020

דוד גרינוואלד

תרם 101 ב 25.05.2020

הלל וינד

תרם 35 ב 25.05.2020

שמשון לוי

תרם 20 ב 25.05.2020

יוחנן לנדאו

תרם 20 ב 25.05.2020

גרשון שכטר

תרם 120 ב 25.05.2020

פעסיא ברנד

תרם 50 ב 25.05.2020

ישראל פאליק שובקס

תרם 101 ב 25.05.2020

משה וינד

תרם 50 ב 25.05.2020

שלמה לייב שארף

תרם 180 ב 25.05.2020

מאיר וובר

תרם 36 ב 25.05.2020

פישל בר חורין

תרם 64 ב 25.05.2020

מאיר סבג

תרם 101 ב 25.05.2020

תרם 5 ב 25.05.2020

אנונימי

תרם 30 ב 25.05.2020

מנחם מנדל שטארק

תרם 20 ב 25.05.2020

יחזקאל שרגא אהרנפלד

תרם 101 ב 24.05.2020

ישראל גרינפלד

תרם 50 ב 24.05.2020

דוד דב אלבום

תרם 50 ב 24.05.2020

אהרן וייספלד

תרם 36 ב 24.05.2020

חיים מאנן

תרם 101 ב 24.05.2020

אברהם יצחק הרשטיק

תרם 101 ב 24.05.2020

משה שפרינצלס

תרם 180 ב 24.05.2020

נעכא ברזל

תרם 200 ב 24.05.2020

יצחק צוויבל

תרם 50 ב 24.05.2020

יהודה ברגר

תרם 101 ב 24.05.2020

חיה קרניאול

תרם 200 ב 24.05.2020

מרדכי גרוס

תרם 101 ב 24.05.2020

פלוני אלמוני

תרם 50 ב 24.05.2020

ישראל נח גולדמן

תרם 101 ב 24.05.2020

מנחם משה גרויז

תרם 20 ב 24.05.2020

שלמה אליעזר אוסאיבל

תרם 18 ב 24.05.2020

שלמה חיים הוכהייזר

תרם 18 ב 24.05.2020

ישראל דמן

תרם 50 ב 24.05.2020

שמואל יהודה יקטר

תרם 101 ב 24.05.2020

בערל רוקח

תרם 101 ב 24.05.2020

מנחם שובקס

תרם 50 ב 24.05.2020

יו"ט וייס

תרם 50 ב 24.05.2020

יהושע גרוס

תרם 101 ב 24.05.2020

זאב נחמן

תרם 180 ב 24.05.2020

אברהם משה טלר

תרם 72 ב 24.05.2020

משולם קוסטליץ

תרם 101 ב 24.05.2020

שלמה מנחם רכניצר

תרם 70 ב 24.05.2020

פלוני אלמוני

תרם 90 ב 24.05.2020

בנימין יפה

תרם 101 ב 24.05.2020

הר"ר יחזקאל דמן

תרם 101 ב 24.05.2020

תרם 10 ב 24.05.2020

אנונימי

תרם 50 ב 21.05.2020

אהרן טייכמן

תרם 50 ב 20.05.2020

יוסף יהודה בראון

תרם 26 ב 20.05.2020

סנדר פינק

תרם 101 ב 20.05.2020

רבקה זלפריינד

תרם 180 ב 20.05.2020

מרדכי פייבוש

תרם 101 ב 20.05.2020

שמעון אויש

תרם 101 ב 20.05.2020

שרה פרסטר

תרם 50 ב 20.05.2020

שלמה זלמן קליין

תרם 18 ב 20.05.2020

זעליג וואלף וולדמן

תרם 101 ב 20.05.2020

ברוך בייגל

תרם 190 ב 20.05.2020

ישראל יהודה מיטלמן

תרם 180 ב 20.05.2020

אהרן שרייבר

תרם 180 ב 20.05.2020

אליהו שמואל וינד

תרם 50 ב 20.05.2020

משולם זלמן קצבורג

תרם 72 ב 20.05.2020

שמחה סגלשטיין

תרם 50 ב 20.05.2020

לוי יצחק גלנדאור

תרם 150 ב 20.05.2020

אליעזר דוד גרוס

תרם 200 ב 20.05.2020

דוד רוזנפלד

תרם 50 ב 20.05.2020

חיים יהודה שווארץ

תרם 101 ב 20.05.2020

יעקב פרידמן

תרם 50 ב 20.05.2020

לאה אייזנבאך

תרם 1200 ב 20.05.2020

שמעון עדעל

תרם 101 ב 20.05.2020

דוד דב רוקח

תרם 50 ב 20.05.2020

ישכר שטוקהמר

תרם 101 ב 20.05.2020

אברהם צבי וייס

תרם 36 ב 20.05.2020

רבקה וייס

תרם 50 ב 20.05.2020

שלמה דנציגר

תרם 101 ב 20.05.2020

משה יוחנן שיינפלד

תרם 126 ב 20.05.2020

אהרן ווייס

תרם 101 ב 20.05.2020

שלמה זלמן דייטש

תרם 50 ב 20.05.2020

אהרן

תרם 101 ב 20.05.2020

Jacob

תרם 400 ב 20.05.2020

ראובן קוט

תרם 400 ב 20.05.2020

יעקב וואלף עקשטיין

תרם 250 ב 20.05.2020

יהושע רוטנר

תרם 20 ב 20.05.2020

שלמה רוזנפלד

תרם 260 ב 20.05.2020

יהודה פירר

תרם 250 ב 20.05.2020

דוד פולק

תרם 101 ב 20.05.2020

יוסף זלמן גרינוואלד

תרם 52 ב 19.05.2020

אהרן שובקס

תרם 36 ב 19.05.2020

אברהם לנדאו

תרם 50 ב 19.05.2020

שמחה יעקב פלזנברג

תרם 101 ב 19.05.2020

פנחס חיים רוזנבוים

תרם 18 ב 19.05.2020

עזריאל דוד ברנשטיין

תרם 101 ב 19.05.2020

אהרן

תרם 101 ב 19.05.2020

אברהם שמואל שפרינצלס

תרם 130 ב 19.05.2020

ישראל העניג

תרם 36 ב 19.05.2020

איידל כץ

תרם 20 ב 19.05.2020

משה וובר

תרם 20 ב 19.05.2020

חנה וובר

תרם 18 ב 19.05.2020

רפאל יעקב אלבום

תרם 20 ב 19.05.2020

שמעון עבער

תרם 101 ב 19.05.2020

מאיר שלמה ברנשטיין

תרם 18 ב 19.05.2020

נח צימרמן

תרם 101 ב 19.05.2020

אליעזר פולק

תרם 101 ב 19.05.2020

חיים שמואל קאליש

תרם 50 ב 19.05.2020

יוטל זלפריינד

תרם 101 ב 19.05.2020

שמואל

תרם 101 ב 19.05.2020

הדסה וולקנפלד

תרם 101 ב 19.05.2020

ישראל חיים גולדמן

תרם 101 ב 19.05.2020

בצלאל קוט

תרם 101 ב 19.05.2020

שלמה פוגל

תרם 36 ב 19.05.2020

ברכה וובר

תרם 72 ב 19.05.2020

לוי אשר

תרם 180 ב 19.05.2020

אסתר כהנא

תרם 52 ב 19.05.2020

צבי דייטש

תרם 101 ב 19.05.2020

יהושע גרוס

תרם 50 ב 19.05.2020

יהושע גרינפלד

תרם 20 ב 19.05.2020

אביגדור יו"ט מושקוביץ

תרם 18 ב 19.05.2020

חיים נתן אדלר

תרם 60 ב 19.05.2020

בן ציון שפריצר

תרם 101 ב 19.05.2020

קלמן ברנשטיין

תרם 30 ב 19.05.2020

אברהם דוד לענס

תרם 18 ב 19.05.2020

עוזיאל משה ענגל

תרם 52 ב 19.05.2020

אפריים אליעזר אינדורסקי

תרם 20 ב 19.05.2020

שמעון פרץ

תרם 25 ב 19.05.2020

יוסף קוט

תרם 40 ב 19.05.2020

יעקב יצחק פריד

תרם 25 ב 19.05.2020

לוי יצחק גנצפריד

תרם 25 ב 19.05.2020

לוי יצחק גנצפריד

תרם 25 ב 19.05.2020

אהרן איינהורן

תרם 50 ב 18.05.2020

יצחק נתן שפירא

תרם 50 ב 18.05.2020

יוסף פרידמן

תרם 50 ב 18.05.2020

תרם 18 ב 18.05.2020

שמואל אהרן וובר

תרם 50 ב 18.05.2020

אביגדור גרינוואלד

תרם 50 ב 18.05.2020

אהרן יוסף לוריא

תרם 50 ב 18.05.2020

מאיר צבי דייטש

תרם 101 ב 18.05.2020

שלמה אריה זיכרמן

תרם 101 ב 18.05.2020

ישעיה לייב לנגנויער

תרם 50 ב 18.05.2020

אהרן שוק

תרם 50 ב 18.05.2020

אברהם יעקב אדולף

תרם 101 ב 18.05.2020

נפתלי גרוס

תרם 50 ב 18.05.2020

חיים שלמה גרוס

תרם 72 ב 18.05.2020

נתן ניימן

תרם 101 ב 18.05.2020

יונה שטרנליכט

תרם 101 ב 18.05.2020

אביגדור קליין

תרם 101 ב 18.05.2020

מרדכי חריטן

תרם 101 ב 18.05.2020

יוסף ברגר

תרם 101 ב 18.05.2020

מאיר דב פנט

תרם 36 ב 18.05.2020

יוסף רוטנשטרייך

תרם 101 ב 18.05.2020

אברהם יהודה יאקאב

תרם 101 ב 18.05.2020

משה לייב זוסמן

תרם 101 ב 18.05.2020

מאיר רוזנר

תרם 101 ב 18.05.2020

חיים מרדכי שטיינברג

תרם 101 ב 18.05.2020

יחיאל מיכל מושקוביץ

תרם 101 ב 18.05.2020

יצחק אייזיק מנדלוביץ

תרם 201 ב 18.05.2020

זאב קליין

תרם 101 ב 18.05.2020

יוסף טייכמן

תרם 36 ב 18.05.2020

מרדכי אברהם פרידמן

תרם 101 ב 18.05.2020

אשר אנשיל רוזנגרטן

תרם 120 ב 18.05.2020

דוד פרידמן

תרם 360 ב 18.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 18.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 18.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 18.05.2020

הלל קנובליך

תרם 200 ב 18.05.2020

שלום שארף

תרם 101 ב 18.05.2020

מנדל שטיסל

תרם 200 ב 18.05.2020

יוסף שלמה פרידמן

תרם 50 ב 18.05.2020

יואל נחום מוסקוביץ

תרם 50 ב 18.05.2020

אהרן גרינוואלד

תרם 104 ב 18.05.2020

שמואל לנדאו

תרם 101 ב 18.05.2020

שמעון יחזקאל הרשטיק

תרם 101 ב 18.05.2020

ישעיה קאליש

תרם 101 ב 18.05.2020

יעקב פרף פיליפ

תרם 18 ב 17.05.2020

אהרן העניג

תרם 200 ב 17.05.2020

שלום פורגס

תרם 200 ב 17.05.2020

הרב מאיר דב רכניצר

תרם 52 ב 17.05.2020

הרב נפתלי אלימלך דירנפלד

תרם 72 ב 17.05.2020

אהרן הברפלד

תרם 51 ב 17.05.2020

אברהם אבא רוזנר

תרם 101 ב 17.05.2020

פתחיה קליין

תרם 101 ב 17.05.2020

העניך ווסרמן

תרם 50 ב 17.05.2020

שמואל בנימין ווייס

תרם 101 ב 17.05.2020

אהרן פנסטר

תרם 101 ב 17.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 17.05.2020

אברהם דוד רוזנגרטן

תרם 81 ב 17.05.2020

אפרים נתן פונפדר

תרם 18 ב 17.05.2020

אברהם גרינבוים

תרם 33 ב 17.05.2020

אפרים

תרם 50 ב 17.05.2020

יוסף יעקב מושקוביץ

תרם 101 ב 17.05.2020

אהרן דירנפלד

תרם 126 ב 17.05.2020

בנימין

תרם 101 ב 17.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 15.05.2020

אנונימי

תרם 50 ב 15.05.2020

שמואל אהרן ווגשל

תרם 60 ב 14.05.2020

אנונימי

תרם 26 ב 14.05.2020

בנימין יהושע הרשטיק

תרם 18 ב 14.05.2020

יהושע קופרשטיין

תרם 10 ב 14.05.2020

חסיד בעלזא

תרם 101 ב 14.05.2020

אביגדור יואל זלפריינד

תרם 36 ב 14.05.2020

אברהם צבי וייס

תרם 20 ב 14.05.2020

יצחק זאב מילר

תרם 30 ב 14.05.2020

יעקב שובקס

תרם 52 ב 14.05.2020

יוסף סקלר

תרם 101 ב 14.05.2020

אהרן פורגס

תרם 101 ב 14.05.2020

מרדכי פייבוש

תרם 101 ב 14.05.2020

אברהם גוטמן

תרם 101 ב 14.05.2020

יצחק אייזיק שווארץ

תרם 101 ב 14.05.2020

שלמה זלמן גוטמן

תרם 101 ב 14.05.2020

פישל אייזנבאך

תרם 50 ב 14.05.2020

אהרן פריד

תרם 50 ב 14.05.2020

חיים יצחק שובקס

תרם 50 ב 14.05.2020

אהרן וינד

תרם 50 ב 14.05.2020

מרדכי גרינוואלד

תרם 101 ב 14.05.2020

מרדכי קליין

תרם 20 ב 14.05.2020

שמעון אברהם גרינפלד

תרם 30 ב 14.05.2020

אברהם צבי שיינפלד

תרם 101 ב 14.05.2020

שמואל קאליש

תרם 101 ב 14.05.2020

חיים מרדכי לאמפין

תרם 20 ב 14.05.2020

מרדכי רינגל

תרם 50 ב 14.05.2020

מרת אסתר סנדרס

תרם 101 ב 14.05.2020

ר' אהרן בריף

תרם 101 ב 14.05.2020

אברהם משה אויש

תרם 101 ב 14.05.2020

אינדורסקי

תרם 101 ב 14.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 14.05.2020

יחיאל יעקב קליין

תרם 21 ב 14.05.2020

יהושע גרינוואלד

תרם 101 ב 14.05.2020

קלמן רייז

תרם 52 ב 14.05.2020

אליהו גורדון

תרם 101 ב 14.05.2020

יעקב וובר

תרם 101 ב 14.05.2020

משה שובקס

תרם 101 ב 14.05.2020

מנחם דוד קליין

תרם 101 ב 14.05.2020

שלמה ברנשטיין

תרם 41 ב 14.05.2020

ישראל מאנן

תרם 101 ב 14.05.2020

הרב יוסף דוב ווייס שליט"א

תרם 101 ב 14.05.2020

הערשל מושקוביץ

תרם 200 ב 14.05.2020

נתן בנימין מנצר

תרם 50 ב 14.05.2020

יחיאל קלמן קוט

תרם 20 ב 14.05.2020

אלכסנדר חיים גרוסמן

תרם 101 ב 14.05.2020

יהושע גרינוואלד

תרם 101 ב 14.05.2020

חיים שמואל דמן

תרם 101 ב 14.05.2020

חיים משה מושקוביץ

תרם 101 ב 14.05.2020

יצחק שלמה רוט

תרם 101 ב 14.05.2020

אליעזר רייכמן

תרם 101 ב 14.05.2020

ישראל גרויז

תרם 25 ב 14.05.2020

הר"ר אהרן יוסף ווייס הי"ו

תרם 101 ב 14.05.2020

ר' שמעון גוטמן

תרם 101 ב 14.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 13.05.2020

הרב אהרן פייבוש שליט"א

תרם 101 ב 13.05.2020

מאיר לוי

תרם 101 ב 13.05.2020

תרם 101 ב 13.05.2020

יחזקאל

תרם 800 ב 13.05.2020

אברהם

תרם 600 ב 13.05.2020

מנחם

תרם 720 ב 13.05.2020

יעקב

תרם 650 ב 13.05.2020

חיים

תרם 500 ב 13.05.2020

נתן יהושע

תרם 101 ב 13.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 12.05.2020

אנונימי

תרם 72 ב 12.05.2020

אנונימי

תרם 52 ב 12.05.2020

אנונימי

תרם 52 ב 12.05.2020

תרם 10 ב 12.05.2020

אנונימי

תרם 42 ב 11.05.2020

ר' יוסף מאיר שטערן הי"ו

תרם 228 ב 11.05.2020

הרב שכנא וונגר שליט"א

תרם 101 ב 11.05.2020

simcha

תרם 101 ב 11.05.2020

אנונימי

תרם 18 ב 11.05.2020

מוטי

תרם 101 ב 11.05.2020

אנונימי

תרם 36 ב 11.05.2020

אנונימי

תרם 52 ב 11.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 11.05.2020

תרם 1 ב 11.05.2020

שלום

תרם 101 ב 11.05.2020

אליהו

תרם 101 ב 11.05.2020

רפאל

תרם 101 ב 11.05.2020

עקיבא

תרם 101 ב 11.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 11.05.2020

ישעי'ה

תרם 120 ב 10.05.2020

ישעי'ה

תרם 60 ב 10.05.2020

תרם 50 ב 10.05.2020

Berel

תרם 101 ב 10.05.2020

lkl

תרם 18 ב 10.05.2020

אנונימי

תרם 75 ב 10.05.2020

אנונימי

תרם 91 ב 10.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 10.05.2020

אליעזר

תרם 52 ב 10.05.2020

Yechiel

תרם 120 ב 10.05.2020

Israel

תרם 101 ב 10.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 10.05.2020

אנונימי

תרם 64 ב 10.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 10.05.2020

משה יונה בראון

תרם 25 ב 10.05.2020

הלל ברטך

תרם 101 ב 10.05.2020

תרם 101 ב 10.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 10.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 10.05.2020

יצחק

תרם 52 ב 10.05.2020

אברהם

תרם 50 ב 10.05.2020

אנונימי

תרם 61 ב 10.05.2020

אנונימי

תרם 60 ב 10.05.2020

מאיר

תרם 101 ב 10.05.2020

ישראל אריה

תרם 101 ב 07.05.2020

אנונימי

תרם 75 ב 07.05.2020

אנונימי

תרם 50 ב 07.05.2020

משה

תרם 2000 ב 07.05.2020

משה

תרם 2000 ב 07.05.2020

הרב שמעון שיף

תרם 900 ב 07.05.2020

הרב משה פרידמן

תרם 200 ב 07.05.2020

הרב שלום רוקח שליט"א

תרם 1800 ב 07.05.2020

הרב זאב פרסטר

תרם 200 ב 07.05.2020

הרב מרדכי שיף

תרם 400 ב 07.05.2020

הרב פנחס ברגר

תרם 1000 ב 07.05.2020

הערשל

תרם 101 ב 07.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 07.05.2020

אנונימי

תרם 72 ב 06.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 06.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 06.05.2020

הרה"צ ר' פישל ויינבערגער שליט"א

תרם 200 ב 06.05.2020

נפתלי

תרם 101 ב 06.05.2020

חיים

תרם 101 ב 06.05.2020

זאבי

תרם 101 ב 06.05.2020

אנונימי

תרם 50 ב 06.05.2020

אנונימי

תרם 100 ב 06.05.2020

הר"ר מנדל כהנא הי"ו

תרם 200 ב 06.05.2020

הר"ר שלום פאנעט הי"ו

תרם 101 ב 06.05.2020

הר"ר משה לאנגסאם הי"ו

תרם 101 ב 06.05.2020

תרם 50 ב 06.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 06.05.2020

תרם 101 ב 06.05.2020

רפאל סבו

תרם 18 ב 05.05.2020

אלימלך

תרם 100 ב 05.05.2020

תרם 101 ב 05.05.2020

יצחק אייזיק

תרם 50 ב 05.05.2020

J

תרם 101 ב 05.05.2020

אורי

תרם 101 ב 05.05.2020

מענדי

תרם 101 ב 05.05.2020

יהושע

תרם 200 ב 05.05.2020

שמאל

תרם 101 ב 05.05.2020

משה

תרם 50 ב 05.05.2020

חיים משה

תרם 118 ב 05.05.2020

תרם 101 ב 05.05.2020

דוד

תרם 101 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 1000 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 1000 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 1000 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 1000 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 1000 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 05.05.2020

הרב חיים פאנעט שליט"א

תרם 50 ב 05.05.2020

יוסף

תרם 101 ב 05.05.2020

ZVI

תרם 52 ב 05.05.2020

יונה זאב

תרם 101 ב 05.05.2020

Chaim

תרם 400 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 05.05.2020

שמוא אהרן

תרם 50 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 26 ב 05.05.2020

הלל

תרם 101 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 05.05.2020

יעקב בעריש

תרם 101 ב 05.05.2020

אברהם יצחק

תרם 101 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 05.05.2020

צבי יהודה

תרם 101 ב 05.05.2020

יורם

תרם 120 ב 05.05.2020

אליעזר

תרם 101 ב 05.05.2020

תרם 101 ב 05.05.2020

אברהם

תרם 100 ב 05.05.2020

אברהם

תרם 20 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 36 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 26 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 52 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 05.05.2020

משה יחיאל

תרם 180 ב 05.05.2020

דוד צבי

תרם 180 ב 05.05.2020

תרם 101 ב 05.05.2020

יהודה

תרם 52 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 202 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 05.05.2020

בערל

תרם 101 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 05.05.2020

מנחם

תרם 101 ב 05.05.2020

אלעזר

תרם 101 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 150 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 180 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 05.05.2020

תרם 101 ב 05.05.2020

הרב יחיאל מיכל מאסקאוויטש שליט"א

תרם 101 ב 04.05.2020

avraham

תרם 101 ב 04.05.2020

משה

תרם 180 ב 04.05.2020

יהושע פרידמן

תרם 50 ב 04.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 04.05.2020

חיים צבי זלצברג

תרם 101 ב 04.05.2020

יעקב יצחק

תרם 101 ב 04.05.2020

מנחם מנדל פנט

תרם 36 ב 04.05.2020

אהרן בעק

תרם 72 ב 04.05.2020

הלל גרינוואלד

תרם 18.4 ב 04.05.2020

יהושע פיצ'בסקי

תרם 50 ב 04.05.2020

מאיר רוזנגרטן

תרם 101 ב 04.05.2020

שלמה

תרם 720 ב 04.05.2020

יעקב הופשטטר

תרם 250 ב 04.05.2020

אברהם

תרם 50 ב 04.05.2020

ישכר

תרם 101 ב 04.05.2020

אנונימי

תרם 18 ב 04.05.2020

ישראל

תרם 101 ב 03.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 03.05.2020

חיים

תרם 101 ב 03.05.2020

יהושע רובינשטיין

תרם 101 ב 03.05.2020

יצחק

תרם 101 ב 03.05.2020

אברהם צבי פריד

תרם 101 ב 03.05.2020

פלטיאל

תרם 101 ב 03.05.2020

אהרן לוי

תרם 20 ב 03.05.2020

אנונימי

תרם 200 ב 03.05.2020

אנונימי

תרם 360 ב 03.05.2020

מאיר

תרם 36 ב 02.05.2020

יעקב שלמה

תרם 50 ב 01.05.2020

יודל מאנן

תרם 30 ב 01.05.2020

יצחק במברג

תרם 20 ב 01.05.2020

ב. פאנעט

תרם 101 ב 01.05.2020

יצחק לוינשטיין

תרם 52 ב 01.05.2020

יענקל אוסטרליץ

תרם 26 ב 01.05.2020

שלום שיף

תרם 101 ב 01.05.2020

ישראל ווייזר

תרם 101 ב 01.05.2020

ישראל ברוך שפיצר

תרם 18 ב 01.05.2020

חים קופמן

תרם 101 ב 01.05.2020

יוסף יצחק שטיינמץ

תרם 20 ב 01.05.2020

ישראל

תרם 50 ב 01.05.2020

אהרן

תרם 101 ב 01.05.2020

ארי' לייב אונגאר

תרם 130 ב 01.05.2020

מנחם הלל

תרם 101 ב 01.05.2020

יעקב בן ציון

תרם 101 ב 01.05.2020

יצחק אייזיק

תרם 101 ב 01.05.2020

שלמה

תרם 101 ב 01.05.2020

שרגא

תרם 26 ב 01.05.2020

שלמה

תרם 101 ב 01.05.2020

אהרן

תרם 101 ב 01.05.2020

אליעזר נחום

תרם 101 ב 01.05.2020

מרדכי

תרם 101 ב 01.05.2020

אהרן

תרם 101 ב 01.05.2020

יעקב

תרם 20 ב 01.05.2020

שלמה

תרם 101 ב 01.05.2020

פנחס דוד

תרם 101 ב 01.05.2020

יוסף שלמה אונגאר

תרם 108 ב 01.05.2020

אנונימי

תרם 360 ב 01.05.2020

תרם 101 ב 01.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 01.05.2020

אנונימי

תרם 36 ב 01.05.2020

וואלף לייב

תרם 101 ב 01.05.2020

תרם 101 ב 01.05.2020

תרם 18 ב 01.05.2020

חיים

תרם 101 ב 30.04.2020

יוסף עמרם

תרם 101 ב 30.04.2020

Nattan

תרם 101 ב 30.04.2020

יואל מילר

תרם 630 ב 30.04.2020

תרם 101 ב 30.04.2020

Aron

תרם 101 ב 30.04.2020

Howard

תרם 400 ב 30.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 30.04.2020

אהרן

תרם 100 ב 30.04.2020

אברהם

תרם 52 ב 30.04.2020

Mordechai

תרם 101 ב 30.04.2020

freidman

תרם 101 ב 30.04.2020

יחיאל

תרם 52 ב 30.04.2020

יחיאל מיכל

תרם 101 ב 30.04.2020

אנונימי

תרם 50 ב 30.04.2020

יוסף

תרם 101 ב 30.04.2020

יחיאל

תרם 100 ב 30.04.2020

תרם 101 ב 30.04.2020

אנונימי

תרם 18 ב 30.04.2020

פנחס

תרם 101 ב 30.04.2020

אנונימי

תרם 40 ב 30.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 30.04.2020

Chesky

תרם 101 ב 30.04.2020

ר' ראובן חיים ויינברגר הי"ו

תרם 189 ב 30.04.2020

חיים יצחק

תרם 101 ב 30.04.2020

תרם 18 ב 30.04.2020

פנחס אברהם

תרם 36 ב 30.04.2020

שלמה

תרם 101 ב 29.04.2020

יעקב

תרם 101 ב 29.04.2020

יוסף יצחק

תרם 101 ב 29.04.2020

הרב הגאון ר' שמואל בנימין שפירא שליט"א

תרם 1000 ב 29.04.2020

יונה צבי שטערן

תרם 350 ב 29.04.2020

אברהם דוד

תרם 50 ב 29.04.2020

חיים גוטמן

תרם 352 ב 29.04.2020

לוי-ריינט

תרם 101 ב 29.04.2020

מנחם מנדל

תרם 36 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

חיים

תרם 101 ב 29.04.2020

יונתן גראניק

תרם 200 ב 29.04.2020

יוסף מאיר כאף

תרם 350 ב 29.04.2020

מרדכי

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 20 ב 29.04.2020

ישראל משה

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

תרם 180 ב 29.04.2020

Howard

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 500.00 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 52 ב 29.04.2020

שאול

תרם 101 ב 29.04.2020

תרם 50 ב 29.04.2020

אהרן

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

פנחס יהושע

תרם 50 ב 29.04.2020

דוד

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 18 ב 29.04.2020

5204

תרם 1 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 1 ב 29.04.2020

יוסף

תרם 101 ב 29.04.2020

תרם 1 ב 29.04.2020

dfd

תרם 2 ב 29.04.2020

יוסף

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 1 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 52 ב 29.04.2020

יצחק

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 18 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 18 ב 29.04.2020

יוסף מאיר שטרן

תרם 122 ב 29.04.2020

אבישי

תרם 1 ב 29.04.2020

מאיר

תרם 101 ב 29.04.2020

חיים

תרם 52 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 11 ב 29.04.2020

תרם 36 ב 29.04.2020

חיים

תרם 10 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 1 ב 29.04.2020

חיים דוב

תרם 101 ב 29.04.2020

מענדל

תרם 400 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 1 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 117 ב 29.04.2020

יחיאל

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 40 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 20 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

אפרים

תרם 101 ב 29.04.2020

הרצקע

תרם 72 ב 29.04.2020

מרדכי פאלאק

תרם 72 ב 29.04.2020

יצחק מאיר

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 52 ב 29.04.2020

yeuda

תרם 101 ב 29.04.2020

שמעון

תרם 18 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 1 ב 29.04.2020

יהושע העשיל

תרם 30 ב 29.04.2020

יצחק אהרון

תרם 52 ב 29.04.2020

אשר זאב

תרם 50 ב 29.04.2020

אריה

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 50 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 20 ב 29.04.2020

צבי יוסף

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

אהרן

תרם 180 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

יהושע השיל

תרם 101 ב 29.04.2020

ישראל יעקב

תרם 101 ב 29.04.2020

Joseph

תרם 50 ב 29.04.2020

שלמה

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 36 ב 29.04.2020

moshe

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

מאיר

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

mordechai

תרם 101 ב 29.04.2020

שבח יהודה

תרם 180 ב 29.04.2020

שלמה לייב

תרם 101 ב 29.04.2020

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

יחיאל

תרם 101 ב 29.04.2020

יהושע

תרם 126 ב 29.04.2020

גולדמן יעקב

תרם 101 ב 29.04.2020

יחיאל

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

zev

תרם 100 ב 29.04.2020

Joshua

תרם 101 ב 29.04.2020

יחיאל

תרם 101 ב 29.04.2020

יחיאל

תרם 50 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 28.04.2020

פנחס

תרם 101 ב 28.04.2020

אהרן

תרם 101 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 50 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 36 ב 28.04.2020

אהרן

תרם 101 ב 28.04.2020

חיים

תרם 400 ב 28.04.2020

משה יהושע

תרם 26 ב 28.04.2020

אהרן

תרם 101 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 28.04.2020

תרם 50 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 50 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 28.04.2020

גבריא'

תרם 101 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 50 ב 28.04.2020

אברהם צבי פאנעט

תרם 110 ב 28.04.2020

א

תרם 52 ב 28.04.2020

משה אייזיק

תרם 101 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 1000 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 63 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 180 ב 28.04.2020

פנחס ישעי'

תרם 101 ב 28.04.2020

משה

תרם 18 ב 28.04.2020

חנני' דוב

תרם 101 ב 28.04.2020

שמעון

תרם 101 ב 28.04.2020

תרם 36 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 50 ב 28.04.2020

יעקב

תרם 101 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 25 ב 28.04.2020

Efraim

תרם 101 ב 28.04.2020

אהרן

תרם 101 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 5 ב 28.04.2020

יקיר

תרם 101 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 50 ב 28.04.2020

יעקב

תרם 101 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 5 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 28.04.2020

מאיר אברהם מושקוביץ

תרם 101 ב 28.04.2020

צבי

תרם 101 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 65 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 28.04.2020

תרם 25 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 36 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 20 ב 28.04.2020

תרם 101 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 54 ב 28.04.2020

ש.

תרם 101 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 36 ב 28.04.2020

תרם 36 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 50 ב 28.04.2020

שלמה

תרם 100 ב 28.04.2020

אנונימי

תרם 5 ב 28.04.2020

שלום

תרם 50 ב 29.04.2020

יעקב

תרם 101 ב 29.04.2020

יוסף

תרם 101 ב 29.04.2020

יצחק

תרם 101 ב 29.04.2020

וולף

תרם 104 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 20 ב 29.04.2020

יעקב

תרם 101 ב 29.04.2020

שמואל

תרם 101 ב 29.04.2020

ישראל

תרם 101 ב 29.04.2020

דוד

תרם 36 ב 29.04.2020

פנחס

תרם 101 ב 29.04.2020

דוד

תרם 101 ב 29.04.2020

אסתר

תרם 50 ב 29.04.2020

ישראל

תרם 101 ב 29.04.2020

משה

תרם 101 ב 29.04.2020

דוד

תרם 101 ב 29.04.2020

מנחם

תרם 101 ב 29.04.2020

שלום

תרם 100 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 200 ב 29.04.2020

אברהם

תרם 101 ב 29.04.2020

אריה

תרם 101 ב 29.04.2020

יעקב

תרם 25 ב 29.04.2020

שמואל

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 10 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 200 ב 29.04.2020

פנחס

תרם 126 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

אשר

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 20 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

יהודה

תרם 101 ב 29.04.2020

אריאל

תרם 200 ב 29.04.2020

צפורה

תרם 101 ב 29.04.2020

משה

תרם 101 ב 29.04.2020

יהודה

תרם 101 ב 29.04.2020

בן

תרם 102 ב 29.04.2020

אלחנן

תרם 101 ב 29.04.2020

אלכסנדר

תרם 180 ב 29.04.2020

שמואל

תרם 101 ב 29.04.2020

מנחם

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

ישראל

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

יוחנן

תרם 101 ב 29.04.2020

יחיאל

תרם 101 ב 29.04.2020

אברהם

תרם 180 ב 29.04.2020

פערל

תרם 101 ב 29.04.2020

אברהם

תרם 101 ב 29.04.2020

שלום

תרם 101 ב 29.04.2020

דוד

תרם 50 ב 29.04.2020

יהודה

תרם 101 ב 29.04.2020

זלמן

תרם 101 ב 29.04.2020

שמואל

תרם 101 ב 29.04.2020

יעקב

תרם 50 ב 29.04.2020

אנונימי

תרם 101 ב 29.04.2020

משה

תרם 202 ב 29.04.2020

שמחה

תרם 101 ב 30.04.2020

מרדכי

תרם 200 ב 30.04.2020

משה

תרם 101 ב 30.04.2020

מאיר

תרם 50 ב 30.04.2020

אהרן

תרם 52 ב 30.04.2020

חיים

תרם 101 ב 30.04.2020

אנונימי

תרם 36 ב 30.04.2020

יצחק

תרם 101 ב 30.04.2020

חיים

תרם 50 ב 30.04.2020

אסתר

תרם 101 ב 30.04.2020

מנחם

תרם 50 ב 30.04.2020

שלמה

תרם 20 ב 30.04.2020

אנונימי

תרם 30 ב 01.05.2020

אברהם

תרם 25 ב 03.05.2020

אליהו

תרם 101 ב 03.05.2020

שלום

תרם 1800 ב 03.05.2020

שלום

תרם 101 ב 03.05.2020

שניאור

תרם 5 ב 03.05.2020

יחזקאל

תרם 40 ב 03.05.2020

אהרון

תרם 101 ב 03.05.2020

שמואל

תרם 50 ב 04.05.2020

אברהם

תרם 20 ב 04.05.2020

יעקב

תרם 101 ב 04.05.2020

יהושע

תרם 101 ב 04.05.2020

יואל

תרם 5 ב 05.05.2020

לוי

תרם 200 ב 05.05.2020

אשר

תרם 101 ב 05.05.2020

אנונימי

תרם 100 ב 05.05.2020

אהרן

תרם 101 ב 07.05.2020

לוי

תרם 101 ב 07.05.2020

נחום

תרם 125 ב 11.05.2020

אנונימי

תרם 101 ב 18.05.2020