סניפי ועד הרבנים לעניני צדקה - ארץ ישראל

פרטי בנק להעברה:

בנק פאג"י (52) סניף 185 מ.ח. 409-425699
IBAN : IL3205 2185 0000 0004 2569 9
SWIFT CODE : FIRBILITXXX

>> בהעברת תרומה לקרנות יש לציין מספר הקרן בהערה <<<

לעמותת "ועד הרבנים לעניני צדקה" אישור פטור ממס לפי סעיף 46 מס' עמותה:58-0345122

סניף ראשי ירושלים

   רח' מאה שערים 15
 מוקד טלפוני 24 שעות ביממה: 1-800-22-36-36
 שעות פתיחה: 8:30-19:00

ירושלים

   רחוב מלכי ישראל 1
 מוקד טלפוני 24 שעות ביממה: 1-800-22-36-36
  שעות פתיחה: 10:00-21:00

ירושלים

   רחוב שמואל הנביא 99
 מוקד טלפוני 24 שעות ביממה: 1-800-22-36-36
  שעות פתיחה: 9:00-21:00

בני ברק

   רחוב רבי עקיבא (ליד גל פז)
 מוקד טלפוני 24 שעות ביממה: 1-800-22-36-36
 שעות פתיחה: 9:00-24:00

בני ברק

   רחוב רש"י פינת רבי עקיבא
 מוקד טלפוני 24 שעות ביממה: 1-800-22-36-36
  שעות פתיחה: 9:00-22:00