סניפי ועד הרבנים לענייני צדקה - ארגנטינה

Magen David

 0800-333-0433

Rav Shaul Mizrahi

Iesod Hadat

 0800-333-0433

Rav Iosef Dlin

Ieshivat Jajam Nissim Cohen

 0800-333-0433

Rav David Srugo

Ieshivat Jafetz Jaim

 0800-333-0433

Rav Eliahu Kaller

Agudat Dodim

 0800-333-0433

Rav David Chama

Aderet Eliahu

 0800-333-0433

Rav Ariel Jahe