לוח אירועים

ניסן תשע"ט

אפריל-מאי 2019

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
ראש חודש א06
ב07
ג08
ד09
ה10
ו11
ז12
ח13
ט14
י15
יא16
יב17
יג18
יד19
פסח טו20
א דחוה"מ טז21
ב דחוה"מ יז22
ג דחוה"מ יח23
ד דחוה"מ יט24
ה דחוה"מ כ25
שביעי של פסח כא26
כב27
כג28
כד29
כה30
כו01
כז02
כח03
כט04
ראש חודש ל05