סניפי ועד הרבנים לענייני צדקה - ארגנטינה
Magen David
0800-333-0433
Rav Shaul Mizrahi
Iesod Hadat
0800-333-0433
Rav Iosef Dlin
Ieshivat Jajam Nissim Cohen
0800-333-0433
Rav David Srugo
Ieshivat Jafetz Jaim
0800-333-0433
Rav Eliahu Kaller
Agudat Dodim
0800-333-0433
Rav David Chama