סניפי ועד הרבנים לענייני צדקה - אנגליה
London
Rabbi Z. Feldman - Freepost : RRLB-ZKAU-AXSK VHLT - LONDON N16 5EW
0-800-917-5823

Sort Code : 16-00-58

A/C Number : 10155932

V.H.L.T. Reg. Charity No. 1101241