שליחת שמות לתפילה וישועה – ועד הרבנים
תורמי ועד הרבנים זוכים מידי יום לתפילתם של גדולי הדור שליט\"א ולתפילה במקומות הקדושים
bakashatefila
בקשת תפילה וברכה
ועד הרבניםועד הרבניםועד הרבניםועד הרבניםועד הרבניםועד הרבנים
הבקשה נשלחה בהצלחה!
האם ברצונך לקיים מצוות צדקה ולהרים תרומתך לנזקקי ועד הרבנים?