חדשות ועד הרבנים צפו בכל החדשות

קרנות למקרי מצוקה צפו בכל הקרנות

0

עד היום הוקמו כ-5,235
קרנות ייעודיים

0

עד היום סייענו למעל 97,000
מקרי מצוקה

0

בועד הרבנים יש כ-200 רבנים!

0

לפני 30 שנים הקימו גדולי הדור
את ועד הרבנים

כ
כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א מנשיאי ועד הרבנים
כ
כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א מנשיאי ועד הרבנים
מרן הגר
מרן הגר"נ קרליץ שליט"א מנשיאי ועד הרבנים
כ
כ"ק מרן האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א מנשיאי ועד הרבנים
מרן הגאון הרב ראובן אלבז שליט
מרן הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א מנשיאי ועד הרבנים
הגאון המקובל הרב יעקב הלל שליט
הגאון המקובל הרב יעקב הלל שליט"א מנשיאי ועד הרבנים
מרן הגאון הרב יהודה עדס שליט
מרן הגאון הרב יהודה עדס שליט"א מנשיאי ועד הרבנים
מרן הגרח
מרן הגרח"פ שיינברג זצוקלל"ה מנשיאי ועד הרבנים
מרן ראש הישיבה הגראי
מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוקלל"ה מנשיאי ועד הרבנים
מרן פוסק הדור הגר
מרן פוסק הדור הגר"ש ואזנר זצוק"ל מנשיאי ועד הרבנים
מרן הגר
מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א מנשיאי ועד הרבנים
מרן הגר
מרן הגר"ש אויערבאך זצוקלל"ה מנשיאי ועד הרבנים
כ
כ"ק אדמו"ר רבי דוד אבוחצירה שליט"א מנשיאי ועד הרבנים
מרן האדמו
מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א מנשיאי ועד הרבנים
מרן פוסק הדור הגרי
מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוקלל"ה נשיא ומייסד ועד הרבנים