חדשות ועד הרבנים

סגולת אלף פעם כל התהלים

י"ט כסלו התשע"ט 27.11.2018

זה יתחיל ביום זאת חנוכה תשע”ט וימשיך עד חנוכה תש”פ.
מתי תהיה הפעם הבאה? איש אינו יכול לצפות, ובכל מקרה – אנחנו זקוקים לתפילות עכשיו, כעת מיד!
גדולי הדור יוצאים מגדרם ונוטלים על עצמם משימה ענקית – להביא לנו ישועה, ואנחנו לא מוכנים להתמהמה רגע! אין אף אחד ש’מסודר’ מעתה ועד עולם ויכול לומר כי אלף תהילים עם תפילת גדולי הדור מיותרים לו…
בחנוכה תשע”ט אנחנו זוכים בישועה…

.

רוצים לשנות את הבריאה? לקרוע גזר דין? לזכות לרפואה נגד כל הסיכויים? מחפשים שידוך לבת, מחכים לזש”ק?

.

מילה של גדולי הדור מהפכת דיני שמים! צדיק גוזר- והקב”ה מקיים. את זה אנחנו יודעים? – יודעים!

.

חז”ל מכבירים בשבח התפילה במקומות הקדושים. צדיקים שוכני עפר מעתירים טוב ומליצים יושר עבור המתפללים על ציונם. מאמינים בכח הצדיקים? – מאמינים…

.

אלף ספרי תהילים! סגולה שבכוחה לחיות מתים ולפרוץ את כל שערי שמים. שמענו עליה? שמענו…

.

הצדקה של “ועד הרבנים”! – להיות שותפים עם גדולי הדור במפעל ענק שמחייה רבבות נפשות בישראל. אם המציל נפש אחת קיים עולם מלא- אנחנו משערים כמה עולמות מלאים וגדולים מקיימת צדקת ועד הרבנים? – לא, אי אפשר לשער…

.

ולאן מגיעים כשהכל מתחבר ביחד?

.

בחנוכה תשע”ט נזכה בעזרת לה’ לישועה.

.

  לשליחת שמות לסגולת אלף פעם כל התהלים   

.

.

.

.

   לשליחת שמות לסגולת אלף פעם כל התהלים   

.

.

.