1-800-22-36-36
קופת הצדקה של גדולי הדור שליט"א
גדולי הדור בתפילת השל”ה – תשע”ה