סניפי ועד הרבנים לענייני צדקה - שוויץ
Geneve
12 Rue Louis-Curval 1206 Geneve
0-800-555-889

IBAN : CH94 0900 0000 1224 7220 6

BIC : POFICHBEXXX