סניפי ועד הרבנים לענייני צדקה - בלגיה
Antwerpen
Conscience St St. 23 2018 Antwerpen
24 Hour service : 0-800-761-13

IBAN : BE82 3631 2490 0068

SWIFT : BBRU BE BB