תרומה לעילוי נשמה
1 / פרטים
אנא מלאו את פרטיכם באופן מלא:
* שדה חובה
2 / סכום ומטרה
תאריך יארצייט :

for exmle תשע/\"ד
ברצוני לתרום לכבוד זמן השמחה :
נא העתירו בעד :
תאריך השמחה :

for exmle תשע/\"ד
3 / אופן התרומה
תרומה באמצעות מוקד טלפוני
ניתן להתקשר 24 שעות ביממה:
בארץ ישראל: 1-800-22-36-36
בצרפת:
0-800-106-135
באנגליה:
0-800-917-5823
בארה"ב:
1877-722-2646
תרומה באמצעות משלוח המחאה
נא לשלוח המחאות ל:
ועד הרבנים לענייני צדקה בארה"ק ת.ד. 50112 ירושלים
נא לציין על הצ'ק "למוטב בלבד"
לתרומה באמצעות העברה בנקאית, ניתן להעביר לחשבון:
בנק פאג"י (52) סניף 185 מ.ח. 409-425699
IBAN : IL3205 2185 0000 0004 2569 9
SWIFT CODE : FIRBILITXXX
תרומה בהוראת קבע
לחץ על אישור להורדת טופס הוראת הקבע
נא לחתום ולהחזיר לת.ד. 51102 ירושלים